"İman", "namaz" ve "hizmet"in kafamızdaki yeri ve öncelikleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tahkiki iman birinci sırada, namaz ikinci sırada, hizmet ise üçüncü sırada gelir. Zira namaz ve hizmet bir yük ve ameldir; amel ve yükü kaldıracak enerji ve güç ise sağlam ve tahkiki bir imandır. Öyle ise tertip ve hiyerarşik açıdan en önce güç ve enerji olan tahkiki iman birinci sıraya gelir, namaz ve hizmet ise bu tertipte ikinci ve üçüncü sırada yer alırlar.

İslam dininde bir Müslüman'ın üç temel vazifesi vardır. Bunlar sırası ile talim, tatbik ve tebliğdir.

Talim: Dini hakikatleri doğru ve sağlam kaynaklardan öğrenmek ve talim etmektir ki, tahkiki iman bu kısma girer ve öncelikli vazife budur.

Tatbik: Talim ettiği dini hakikatleri hayatına uygulamak ve tatbik etmektir ki, başta namaz ve bütün farz olan ibadetler bu sınıfa girer.

Tebliğ: Talim ve tatbik ettiği dini hakikatleri bir başkasına aktarmak ve tebliğ etmektir ki, hizmet bu sınıfa girer.

Bu üç vazife bir zincirin halkaları gibidir, bir birinden ayrılması ve ihmal edilmesi söz konusu olmaması gerekir. Şayet bu halkalardan biri eksik olur ise diğerleri nakıs ve tesirsiz kalır.

Mesela, talim olmadan tatbik ve tebliğ olmaz; tatbik olmadan talim ve tebliğ tesir etmez; tebliğ olmadan da talim ve tatbik atıl ve nakıs olur. Dolayısı ile her üç vazife de elzem ve farzdır ve tertip ve sıralaması da bu şekildedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...