Kendi yaptığımız tesbihatın sonunda da sure ve ders okumak zorunda mıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tesbihattan sonra ders okumak dinin bir emri değildir, ister okursunuz ister okumazsınız, bu size kalmış bir şeydir.

Lakin tesbihat sonlarında aşir okumak sünnet kaynaklı çok sevaplı bir ameldir. Bu sebeple asırlardır namaz akabindeki tesbihatın sonunda aşir okumak bir gelenek halini almıştır.

Bilindiği gibi sabah ve akşam namazlarından sonra Kur’an’dan “Lâ yestevî”, öğle namazından sonra“Lekad sadakallâhu” ayetleri ile başlayan aşırlar; ikindi namazından sonra Amme aûresinin yarısı veya tamamı; yatsı namazından sonra da “Âmenerresûlü” aşr-ı şerifleri okunmaktadır.

“Kim ki sabahleyin üç kere 'eûzü billahi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytani’r-racîm' der ve Haşr sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O gün vâdesi yetip ölürse şehit olarak vefat eder. Kim bu ayetleri akşamleyin okursa, aynı mükâfat ve dereceye ulaşır.” (1)

İşte sabah ve akşam namazlarından sonra bu ayetleri okuduğumuz zaman, inşaallah bu mükâfata nail oluruz.

Öğle namazından sonra okuduğumuz “Lekad sadakallahü...” ile başlayan aşır ise Fetih sûresinin son üç âyetidir. Müstakil olarak Fetih sûresini okumanın faziletini bildiren hadisler mevcuttur.

Hz. Ömer’in (r.a.) rivâyet ettiği bir hadiste meâlen Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:

“Bana bu gece öyle bir sûre nâzil oldu ki, o sûre bana, üzerine güneşin doğduğu bütün varlıklardan daha hayırlıdır.” buyurdu ve bundan sonra ‘İnnâ fetahnâ leke...’yi okudu.” (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Tirmizî, Fedâil, 22.

(2) bk. Buharî, Tefsir, 48/1.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...