"Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın yüz on dört sûrelerinin başlarına..." Kur’an-ı Kerim’de kaç surenin başında besmele geçiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey insan! Bil ki, o rahmetin arşına yetişmek için bir mirac var. O mirac Bismillâhirrahmânirrahîm’dir. Ve bu mirac ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın yüz on dört sûrelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitapların iptidâlarına ve umum mübarek işlerin mebde’lerine bak."(1)

Bu meseleye iki yönden bakabiliriz.

Birisi: Şafii Mezhebine göre Kur'an’ın her bir suresinin başında nazil olan besmele sayısı yüz on üçtür. Bir de Neml Suresi'nin otuzuncu ayetinde geçen besmele ile beraber toplam adet olarak yüz on dört oluyor.

İkincisi: Üstat o ifadesinde genel bir tabir ile Tövbe suresinin başını nazara almayarak, yüz on dört demiştir. Dolayısı ile adet olarak yüz on dört ifadesinde bir hata yoktur. Üstad'ın oradaki asıl maksadı, besmelenin bir ayet olduğu halde bütün sûrelerin başında yer aldığını nazara vermektir.

(1) bk. Lem'alar, On Dördü Lem'a, İkinci makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...