Kur’an’da anlatılan "İcl Hadisesi" hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsrailoğulları, Firavun’un zulmünden apaçık bir mûcize ile kurtulup denizi geçtikten sonra, buzağıya tapan Amalika kavmine rastladılar, kendi peygamberlerinden, onların tanrıları gibi, buzağı şeklinde bir tanrı yapmasını istediler.

“İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: ‘Ey Mûsâ! Onlara ait ilâhlar gibi, bizim için de bir ilâh yap!’ dediler.”(A’râf Suresi, 7/138)

İcl hâdisesine Bakara Sûresinde şöyle temas edilir:

“Hani, Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir buzağıyı ilâh edinmiştiniz.”(Bakara Suresi, 2/51)

Hz. Mûsâ (as)’nın Tûr’da Rabbi ile mülâkatı günlerinde İsrailoğullarından Sâmirî adında bir san’atkâr, İsrailoğullarının zînet eşyalarını toplayarak bir buzağı heykeli yaptı ve "Sizin de Mûsâ’nın da İlâhı budur!.." dedi.

“(Tûr’a giden) Mûsâ’nın arkasından kavmi, zînet eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı heykelini tanrı edindiler.”(A’râf, 7/148. Benzer âyetler için bk. Tâhâ, 20/85-98)

Ek bilgi için tıklayınız:
"İcl hadisesi" ve "talebi rü’yet" Kur’ân'ın hangi âyetlerinde geçiyor? Bunlar ne mânaya geliyor, açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...