Kur’an’da anlatılan "İcl Hadisesi" hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsrailoğulları, Firavun’un zulmünden apaçık bir mucize ile kurtulup denizi geçtikten sonra, buzağıya tapan Amalika kavmine rastladılar, kendi peygamberlerinden, onların tanrıları gibi, buzağı şeklinde bir tanrı yapmasını istediler.

“İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: ‘Ey Musa! Onlara ait ilahlar gibi, bizim için de bir ilah yap!’ dediler.” (A’râf, 7/138)

İcl hadisesine Bakara suresinde şöyle temas edilir:

“Hani, Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir buzağıyı ilah edinmiştiniz.” (Bakara, 2/51)

Hz. Musa (as)’nın Tûr’da Rabbi ile mülakatı günlerinde İsrailoğullarından Sâmirî adında bir sanatkâr, İsrailoğullarının ziynet eşyalarını toplayarak bir buzağı heykeli yaptı ve "Sizin de Musa’nın da İlahı budur!.." dedi.

“(Tûr’a giden) Musa’nın arkasından kavmi, ziynet eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı heykelini tanrı edindiler.” (A’râf, 7/148. Benzer ayetler için bk. Tâhâ, 20/85-98)

İlave bilgi için tıklayınız:

- "İcl hadisesi" ve "talebi rü’yet" Kur’ân'ın hangi âyetlerinde geçiyor? Bunlar ne manaya geliyor, açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...