"Mersin'den gelen Rehber'in baş taraflarındaki 'Mes'ele-i Mühimme' namındaki 'yirmi üç ve yirmi dördüncü' sahifeyi çıkarmak münasibdir." Bu sahifeler hangisidir ve Üstad bu kısımları neden çıkarmak istemiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gençlik Rehberi'ne ilâve edilmesi lâzım gelen, Üstadımızın bir fıkrasıdır"

"Mersin'den gelen Rehber'in baş taraflarındaki 'Mes'ele-i Mühimme' namındaki "yirmiüç ve yirmidördüncü" sahifeyi çıkarmak münasibdir. Çünki Nur'un mühim mesleği şefkat olmasından -erkeklerden ziyade- hem samimî, hem ihlas ile kadınlar Nurlar ile ciddî alâkadar oluyorlar. Bu iki sahifedeki şiddet; şefkat kahramanları olan o mübarek hemşirelerimiz, onunla meşgul olup müteessir olmasınlar. Çünki bu mes'ele; İstanbul gibi yerlerde, açık-saçık, yarım çıplak Rum, Ermeni kızlarına benzemeye çalışan bir kısım İslâm kızlarını ikaz etmek için yazılmıştır."(1)

Yaptığımız araştırmaya göre Üstadımız bu zamandaki açık saçıklığın tehlikesine dair yazdığı "Mes'ele-i Mühimme" başlıklı bir yazıyı, takva olan hanım kardeşlerin ye'se girmemeleri için Gençlik Rehberi'nden kaldırmalarını istemektedir. Çünkü daha çok bu ülkenin safi kızlarını bozmaya ve tehlikeye atmaya gayret eden Rum ve Ermeni kızlarını kastederek söylenmiş ifadelerden menfi etkilenebilir ve müteessir olabilirler.

Bu yazının hangisi olabileceği ile ilgili yapılan meşveret ve tahkikattan anlaşıldı ki Sebilürreşad gazetesinin 115. sayısında bulunan "Ehl-i İman Ahiret Hemşirelerime" isimli makaledir.(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Gençlik Rehberi, s.23.
(2) bk. Sebilürreşad 115. sayıdaki Üstad Hazretlerinin "Ehl-i İman Ahiret Hemşirelerime" adlı makale hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...