Block title
Block content

Gençlik Rehberi

İçerikler


 1. "Cehennem vücut dairesinde olduğundan kafirlere de rahmettir." Kâfir kendini yoklukta zannedecek ise, varlığın ona nasıl bir faydası olabilir?

 2. "Ey cehennem hûrileri ile zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane..." Buradaki "cehennem hurilerini" nasıl anlayabiliriz?

 3. Gençliğin sefahete itilmesine ve hayat-ı içtimaiyenin gençlerin evlenmesine engel olmasına, kader nasıl ve neden müsaade etti?

 4. Gençlik Rehberi'nde, İhtiyarlar Risalesi'nden alıntı yapılmasının hikmeti ne olabilir? Bir de İhtiyarlar Risalesi hangi tarihte yazılmıştır?

 5. "Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların ulvî vazifelerini bırakıp, süflî nefsin ve pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden, ehl-i îmana dünyada galebe edersin. Ve zâhirde daha sevimli görünürsün..." İzahı?

 6. "Fâni, beş-on senelik cemali bâkileştirmek için, meşru bir tarzda istimal ile, o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp, me'yusane ağlayacak." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 7. "Fakat iman ehlinin uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti, iman cihetiyle mevcut bulunan mâzi ve müstakbeli ihata ettiğinden, insaniyeti ve kemalâtı o nisbette teâli eder." cümlesini izah eder misiniz?

 8. Gençlik Rehberi'ndeki "Bulsa da başına bela bulur." ifadesini açıklayabilir misiniz?

 9. Gençlik Rehberi'nde: "O fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor." deniyor. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 10. "Hem senin dünyaca muvaffakıyetin, elmasçı ve divane olmuş bir Yahudinin cam parçalarını elmas fiatiyle aldığı gibi, sen de küçücük, kısacık bir zamana, bir hayata, uzun ve daimî ve geniş bir hayatın fiatını verdiğin için,.." devamıyla izahı?

 11. "Hem senin medar-ı fahrin olan uhuvvet ve hürmet ve hamiyet gibi güzel hasletlerin; incecik bir zamana, büyük bir sahradan bir parmak kadar yere inhisar..." diye devam eden cümleyi açıklar mısınız?

Yükleniyor...