Nur medresesinde kalan kişi ile kalmayan kişi arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur dershanelerinde kalan kişilerin, kalmayan kişilere nispetle birçok manevi avantajları vardır. Bu avantajları birkaç madde halinde özetleyebiliriz.

Birincisi; dershanede kalanlar içtimai hayatın manevi kir ve paslarından bir derece korunuyorlar. İçtimai hayatın içinde olanlar ise, ister istemez bu manevi kir ve paslara bulaşıyorlar.

İkincisi; dershanede kalanlar sürekli Risale-i Nur ile meşgul oldukları için, hem ilim açısından hem de feyiz açısından daha ziyade istifade ediyorlar. Kalmayanlar ise haftanın belli günlerinde derslere gelmek sureti ile daha az Nurlarla iştigal ediyorlar. Tabi hususi çok iştigal edenler bahsimizin dışında...

Üçüncüsü; dershane ortamı insanın manevi kabiliyetlerini inkişaf ettirme açısından daha münbit bir zemin iken, içtimai hayatın kirli ve puslu ortamı ise verimsiz ve çorak bir arazi gibidir.

Dördüncüsü; tabi herkesin dershane ortamında kalması mümkün ve kabil olamayacağı için, içtimai hayatta zor şartlarda hizmet edenlerin de manevi avantajları vardır. Onun için her iki hususa da istikamet ve muvazene içinde yaklaşmak gerekir. Birisini diğerine rakip göstermek çok yanlıştır. Her birini kendi makamında, ayrı ayrı hususiyetleriyle değerlendirmek daha münasip olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...