Nurcu görünüp, Nurcular adına Atatürk'e hakaret eden kişiler hakkında ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur mesleğinde menfi bir şekilde şahıslara saldırmak veya şahıslarla uğraşmak yoktur. Üstad'ın hayatında da böyle bir hareket tarzı olmamıştır. Risale-i Nur Külliyatı'nın hiçbir yerinde şahıs ya da kurumlar hedef alınmamıştır.

Risale-i Nur mesleği şahıslarla değil, fikirlerle mücadeleyi esas almış külli bir iman hareketidir. Üstad, eserlerinde hep itidali tavsiye etmiş ve müspet hareket etmeyi talebelerine talim etmiştir. Bu sebeple Nur talebeleri içinde bugüne kadar hiçbir menfi hareket olmamıştır ve olmaz da. Birileri Nur talebeliği namı ile menfi bir tavır sergiliyor ise, bilinsin ki onlar Nur talebeliğinin hakkını vermeyip, uygun olmayan davranış sergiliyorlardır.

Şayet birileri Risale-i Nur adına veya Üstad'ın ismini kullanarak sistemli bir şekilde menfi bir tavır sergiliyor ise, bunların arkasında gizli dinsiz komitelerinin parmağı olması veya farkında olmadan oyuna gelmeleri kuvvetle muhtemeldir. Özellikle derin yapılanmaların deşifre olduğu ve ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulmaya çalışıldığı bu zaman diliminde, Müslümanların, özellikle de Nur talebelerinin itina ve itidalle hareket etmesi çok gerekli ve vacip bir vazifedir.

Üstad, kendi döneminde çok büyük zulüm ve sıkıntılara maruz kaldığı hâlde, hiçbir zaman asayişi bozacak ve milletin dirliğini ve birliğini dağıtacak menfi bir harekette bulunmamışken, birilerinin çıkıp Üstad ve Risale-i Nur adına menfi bir şekilde şahıslara sataşması, çok açık bir şekilde bu işin kumpas ve hile olduğunu gösterir. Nur talebeleri böyle kumpas ve hilelere karşı mutedil ve müspet hareketini muhafaza etmekle mükelleftir. Yoksa vebali ve günahı çok büyük olur.

Bizim vazifemiz, muhtaç gönüllere Kur’an ve iman hakikatleri olan Risale-i Nurları ulaştırmak ve onları her kesimden insanlara itidalli bir şekilde tebliğ etmektir. Bunun dışında menfi ve siyasi cereyanlarla bizim işimiz olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yoncam
Allah razı olsun hocam, çok güzel cevap verdiniz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gonlum
gerçekten çok güzel cevap vermişsiniz .ALLAH yaptıklarımızı görüyor .allah ebeden razı ola...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Cebrail şeytan ile barışmaz..! Deccalın kim olduğu gündüz güneşi gibi âyan iken, "deccalın resmini" ve onun fikr-i küfrisine koltuk değneği olacak -hizmet demiyoruz- birileri tarafından -oluşturulan- kesim, Nur hizmetinin neresindeler..?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lailaheillahu

Biz, kudsî hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat maatteessüf herbir emr-i hayırda bulunan manileri def'etmek vazifesi, bizi bazan menfî harekete sevkediyor.(Mektubat) Biz müsbet hareket ettiğimiz için, mecburiyet olduğu zaman tedafüî vaziyetinde idik. (Emirdağ Lahikası) Müsbet hareket Yani Allah'ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket manasına gelmektedir Muhterem Üstad'ın şahsına gelen zararlara mukabil hep müsbet hareket diyerek susup sabr ettiğini de risale-i nur eserlerinde okuyoruz...Fakat manası itibari ile de belirtilen bu müsbet hareketin fitnekar insanlar ile karşılaşıldıgı zaman susulması gerektiği gibi bir tarz da kullanılması gayet yanlış.Zira bilakis def-i şer celbi nefa racidir düsturu iktizasınca hizmete mani olucak engellerin ortadan kaldırılması için tamirkar vaziyette hakiki nurcuların gösterdikleri çaba tam musbet hareket kaidesine muvafık Nasıl "hukuk-u şahsiye" ve bir nevi hukukullah sayılan "hukuk-u umumiye" namıyla iki nevi hukuk var...Öyle de; Eğer zarar umuma dokunucak ise hakkın hatırı alidir düsturu nazara alınmalıdır... Bu çerçevede esasat-ı nuriyye kaidesine binaen fitnenin farkında olan bir takım nurcuların cansiperane hizmetlerinin eleştirilip mana-yı hakikisinin tağyir edilmesine mukabil tebrike şayan olduğunun kanaatindeyiz Vesselam!

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yoncam

Biz muhabbet fadaileriyiz husumete vaktimiz yoktur. Husumete vakti olanlar da sağa sola sataşırlar. Onların muhabbet fedaisi olmadığı bu halinden anlaşılır. Ateistlerin hangisine sorarsanız sorun Atatürk ün dinsiz ve ateist olduğunu söylerler. Onların böyle söylemelerinin amacı Atatürk ateistti sizde Atatürkçü iseniz Ataist olun ve dini inkar edin demektir. Bizler ateistlerin bu oyunlarına kemalist kardeşlerimizi düşürmememiz gerekir. Atatürk dinsiz değildi deyip dinden uzaklaştırılmak istenen kardeşlerimize din ve aklı mecz etme yollarını göstermemiz gerekir. Dini sevme kapıları açmamız gerekir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
katre-inur
bir şey sormak istiyorum bu sitenin kurucusu okuyucu mu yazıcı mı acaba? cevap verirseniz çok sevinirim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Başlangıçta sadece Sorularla İslamiyet sitesinin planları ile başlanan bu hareketin ilk temelleri Erzurum Kültür Eğitim Vakfıbünyesinde atılmış, daha sonra İstanbul Suffa Vakfı’nın destekleri ile faaliyete başlanmıştır. Geçen zaman içerisinde bu ihya hareketi, faaliyetlerini Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği resmi çatısı altında devam ettirmiş, son olarak da görsel medya çalışmaları için Feyyaz Eğitim ve Kültür Derneği ile birleşerek Feyyaz Bilişim ve Yayıncılık Hizmetleri adını almıştır. Şu an hem internet hem de görsel ve işitsel medya çalışmaları ile hizmetlerine devam etmektedir.

Feyyaz Bilişim ve Yayıncılık Hizmetleri olarak amacımız; iman hakikatlerini ahirzamanın muhtaç gönüllerine ulaştırmaktır. Hedefimiz ise; bu amacımızı bütün dünya dillerinde gerçekleştirmektir. Ayrıca bu sitenin herhangi bir meşrep gayreti bulunmuyor bütün Nur camiasının ortak bir sesi nazarı ile bakılabilir. 

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır...

Feyyaz Bilişim ve Yayıncılık Hizmetleri

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şehrayin
Biz Risalei nur talebeleri şahıslarla uğraşmıyoruz biz küfrü mutlakla ve imansızlık cereyanı ile uğraşıyoruz. küfür tezgahını açıp insanların imansız ölmelerine sebep olan insanları iman ve kurandan uzaklaştıran şahıslarla mücadele ediyoruz ve onları sevmiyoruz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Elmas Kılıç
Kardeşlerim! Üstadımız her konuda olduğu gibi bu konuda da bize örnektir. O elbette şahıslarla meşgul olmuyordu, iman ve hidayet hesabına küfür ve dalalet ile manen ve fikren mücahede edip onların bâtıl mesleklerinin esaslarını ortaya koyuyor ve çürütüyordu. Fakat şunu unutmamak lazım: Nasıl ki bizim şahs-ı manevimizin mümessili Üstad'dır. Karşı tarafın da bir şahs-ı mânevisi ve mümessili vardır ki, O'nun şahsı sadece kendini ifade etmez, bir komiteyi temsil eder. Üstadımızın talebelerinden Sav'lı Hasan Amca'mızdan(Rahmetullahialeyh) bizzat duydum: "Kişi sevdiği ile beraberdir' hadis-i şerifi, hem müjde hem tehdittir" derdi. Din-i İslam'ın baş düşmanına sevgi beslemek onlar adına tehlikelidir ve bu bizim için normal karşılanacak birşey değildir. Vazifemiz müsbet şekilde onlara iman hakikatini anlatıp taklidden tahkike sevketmektir. Tahkik olunca zaten onlar adına her mesele gibi bu mesele de zahir olur. Ben mâlum şahıs hakkında Risale-i Nûr'da bir tane olumlu söz bulmadığım gibi ömrü çile ile geçmiş Üstad'ın lüzum olduğunda hiç çekinmeden açıkça, O'nun ismini de tasrih ederek hakikat-i hâli beyan ettiğini görüyorum. Ateist'lerin de bu şahıs hakkında söyledikleri aleyhimize değil lehimizedir. Bu aziz millet, imanını ve dinini, gerçek yüzünü görmediği için sevdiği kişilere feda etmez. Es Selamü alâ menittebeal Hüdâ...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
risaliyesever
Allah razı olsun.Çok müthiş bir açıklama
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi

Sayın Editör bir şey sormak istiyorum.. "Cebrail şeytan ile barışmaz" sözünü bazı kimseler Üstad'a isnat ediyor.. ben bu sözü Risale-i Nurlar'da ve Hatıralarda bulamadım.. Bu söz Üstad'a mı aittir? Cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..

Değerli Kardeşimiz; İlk Dönem Eserlerinden Hutuvat-ı Sitte, Altıncı Hatvede "İslâmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, şeytan ile barışamaz." şeklinde geçmektedir. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
turkkamuran

 Birinci Madde: 
   Bir hadîs-i şerifin, âhirzamanda an'anat-ı İslâmiyenin zararına çalışacak diye haber verdiği adam, bu olduğunu ef'aliyle göstermesidir. Ben otuzaltı sene evvel o hadîsi tefsir etmiştim. Aynen bu adama manası çıkmış. Mahkemedeki müdafaatımın "Üçüncü Esas"ında izahı var.
Emirdağ-1 - 284

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...