Risale-i Nur içeriği bakımından neleri kapsamaktadır ve bunlara Kur'an tefsiri denmesinin nedeni nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur Külliyatı içerik olarak; imanın hakikatleriyle İslam'ın hakikatlerinin ispat ve izahlarını ihtiva etmektedir. Bu hakikatler ile alakalı bütün ayetler zamanın anlayış ve idrakine göre tefsirleri ve ispatları yapılmıştır. Hele hele İslam'ın beş şartı ile imanın tevhit, nübüvvet, haşir ve adalet ile alakalı kısımlarına çok ciddi tahşidatlar yapılmıştır.

Bu cihet ile Kur'an’ın tefsiri denebilir. Ancak muamelata taalluk eden ayetlerin tefsiri ise; diğer İslami kitaplara havale edilmiştir. Fakat Külliyat tamamen dikkatli bir nazarla, ehli tarafından tetkik edilir ise; her bir cümlesinin ya bir ayet veya bir hadis manasını ihtiva ettiği anlaşılır.

Külliyat'ta ayrıca hizmet metotlarıyla alakalı telifatta mevcuttur. Zira, “Vusülsüzlük usülsüzlüktendir.” kaidesince metot, yol ve tarz, en az dava kadar önemli ve kıymetlidir. Bu sebeple Külliyat'ın üçte bir metot, tarz ve usül ile alakalı konuları ihtiva etmektedir.

Daha geniş bilgi almak için aşağıdaki konulara bakabilirsiniz.

- Risale-i Nur'un Tefsirdeki Yeri.

- Bir İman İnkılâbı Olarak Risale-i Nur

- Batı Gözüyle Risale-i Nur'un Ehemmiyeti


- Risale-i Nur'da Kelamî Çizgi (Kur'anî Kelam Metodu)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...