Risale-i Nur'da, Allah'ın isimlerinin nihayetsiz olduğuna dair bir bilgi var mı, Esma-i hüsna sınırlı sayıda mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Esma-i Hüsna, Allah’ın gayri ve fiili olan sıfatlarına denir. Bu fiili ve gayri sıfatların miktarı ve sınırı yoktur. Bu fiili sıfatların çokluğu, Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif tecelliyatından ibarettir.

Mesela; Allah’ın kudret sıfatı bir çekirdeğin açılmasında tecelli ederken Fettâh nâmını alıyor, bir canlının ölümünde Mûmit ismini alıyor, bir hayat bahşederken Muhyî ismini alıyor, canlılara rızık verirken Rezzâk nâmını alıyor ve hâkeza... Bu fiil ve icraatlar devam ettikçe, isimler de devam edip gider. Allah’ın fiil ve icraatında bir sınır, bir kayıt olmadığına göre; fiil ve icraatların dayandığı isimlerin de bir sınırı ve bir kaydı yoktur.

Bu isimler, kâinat ve mahlûkatın yaratılması ile açığa ve meydana çıktıkları için, Ehl-i sünnete göre hâdistirler. Ama bu isimlerin arka cephesinde, asıl iş gören ve icra eden kudret sıfatı ezelî ve ebedîdir. Onun için Allah, ezelde Rezzâk, Muhyî, Fettâh değildi, demek mânasız olur. Allah, ezelde kudret itibâri ile bu gibi fiili isimlere sahipti, ama tecelli ve yaratma ile bu isimler meydana çıktığından, tesmiye olarak hâdis oluyorlar. Gayri ismini de bu mânadan dolayı alıyorlar, yani tesmiye ve isimlendirme noktasından alıyorlar.

Üstad'ın şu ibareleri açık bir şekilde; Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz olduğunu gösterir.

"Sual: Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?"

Cevap: Kudret-i ezeliyenin, kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallukundan husule gelir. Bu itibarla, بِسْمِ اللّٰهِ kudret-i Ezeliyenin taallûk ve tesirini celb eder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!"
(1)

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Fatiha Suresi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...