Cevşen'de; Allah'ın “değiştiren, yenileyen”, mânalarına gelen ismi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın fiilî isimlerinin sınırı yoktur. Bu fiilî isimlerin sonsuz olması, Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif tecelliyatından ileri geliyor.

Mesela; Allah’ın kudret sıfatı bir çekirdeğin açılmasında tecelli ederken Fettâh nâmını alıyor, bir canlının ölümünde Mümit ismini alıyor, bir hayat bahşederken Muhyî ismini alıyor, canlılara rızık verirken Rezzâk nâmını alıyor, hastaya şifa verdiği zaman Şafi ismini alıyor ve hâkeza.

Öyle ise kâinatta ne kadar fiil ya da icraat varsa onların arka cephesinde de fiilî isimler vardır. Bütün fiilî isimlerin menbaı ve esası olan kudret sıfatıdır ki, bu hiçbir zaman değişmez.

Lakin her icraata dayanarak kendi başımıza bir isim vermemiz caiz olmaz. İsimler ancak şeriatın iznine göre tesbit ve tayin edilir ki, bu da ya Kur’an’da ya da sünnette olur. Cevşen, Peygamber Efendimiz (asm)'in bir virdi olmasından dolayı, orada geçen bütün isimler şer’îdir. Kur’an ve sünnette geçmiyor ise, ona isim isnad etmemiz uygun olmaz. Ama şunu bilmeliyiz ki, bütün fiil ve icraatlar bir isme dayanır.

Değiştirmek ve yenilemek fiillerine şu isimler mevzu olabilir:

Muahhir / Mukaddim: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan; istediğini ileri geçiren, öne alan.
Nazım: Her şeye nizam ve intizam veren.
Bâri: Her şeyi intizamlı bir şekilde yaratan
Vacid: İstediği an arzu ettiğini bulan.
Hasib: Yaratılan varlıkların hesabını yapan ve bilen.
Bâsit: Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ciddeli

49. Babtan 

Mübeddil (Varlıkları başka hallere tebdil eden, değiştiren),
Muhavvil (Herşeyi halden hale, şekilden şekle sokan)

95.Babtan:

Mukallib (Herşeyi halden hale çeviren)
Mükevvir (Herşey üzerinde dilediği gibi tasarruf edip, dilediği şekle çeviren)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...