Risale-i Nur'da bütün peygamberlerin "La ilahe illallah" dediği yazılıyor. Ama günümüzde Hristiyan ve Yahudilerde tevhid inancı gözükmüyor.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hâlihazırdaki Hristiyanlık ve Yahudilik bozulduğu ve asliyetini kaybettiği için, elbette hakiki tevhidi ifade edemez. Kur’ân’ın nazil olmasının bir hikmeti de bu bozulmayı tamir ve tadil etmektir.

Biz geçmiş peygamberlerin ehl-i tevhid olduğunu her yönü ile mucize olan Kur’ân’dan öğreniyoruz. Kur’ân her yönü ile mucize olduğu için, onun haberleri de sadık ve sağlamdır.

Kur’ân’da birçok ayet bu hususu ifade ediyor:

"İbrahim ne bir Yahudî ne de bir Hristiyandı. Fakat Allah’ı bir olarak tanıyan gerçek bir Müslüman’dı ve müşriklerden de değildi." (Âl-i İmranSuresi, 3/67)

Kur’ân’da zikredilen peygamber kıssalarına dikkatle bakıldığında, her peygamberin en büyük davasının tevhid olduğu ve mücadelesinin bu merkez üzerine gittiği görülür. Hatta ne kadar tahrif olmuş olsa bile, Tevrat ve İncil’de de bu manayı bulmak mümkündür.

Meşhur âlimlerden Hüseyin Cisri "Risale-i Hamidiye" adlı eserinde Tevrat ve İncil’den Hazreti Peygamberin (asm) geleceğine dair yüz on dört işaret bulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...