Birinci Reşha

İçerikler


 1. Reşha ne demektir?

 2. "Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var..." Burada geçen "külli" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 3. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarriften; Peygamber Efendimiz hakkındaki giriş cümlelerini açıklar mısınız?

 4. Kâinat, Peygamber Efendimiz, Kur’ân-ı Kerim... Küllî muarriflerin bu sıralamasının bir hikmeti var mıdır?

 5. Rabbimizi tarif eden küllî muarrifler bazı yerlerde dört olarak zikredilmektedir. Burada üç tanesinin zikrinin bir hikmeti var mıdır?

 6. Gelişen teknolojiye, bilimin inkişafına bakarak, "Rabbimizi bize tarif eden üç külli muarrif"ten biri olan kâinattan bu asrın insanlarının daha çok istifade ettikleri söylenebilir mi?

 7. Peygamber Efendimiz, nasıl "kitab-ı kebîrin âyet-i kübrası" oluyor?

 8. Hatemü’l-Enbiyadan "bürhan-ı nâtıkî" olarak söz edilmektedir. "Nâtıkî" ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?

 9. "Evet, o burhanın şahs-ı manevisine bak: Sath-ı Arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis..." İzah eder misiniz?

 10. Enbiya aleyhimüsselam ve evliyalar, Peygamber Efendimizin doğruluğuna nasıl delil oluyorlar; açıklar mısınız?

 11. "La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zâkirler..." Her iki tarafın ortak paydası olarak "zâkirler" tabirinin kullanılması nasıl anlaşılmalıdır?

 12. "Nurani zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icmâ’ ile manen 'Sadakte ve bilhakkı natakte' derler." cümlesindeki "manen" tabirinden kastedilen nedir?

 13. Risale-i Nur'da bütün peygamberlerin "La ilahe illallah" dediği yazılıyor. Ama günümüzde Hristiyan ve Yahudilerde tevhid inancı gözükmüyor.

Yükleniyor...