Rivayetlerde bize Allah'ın 99 ismi bildirilmiş. Ama Cevşen'de, "Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bin bir esmasıyla dua ediyor." diye geçiyor. O zaman bin bir ismini bilmemiz gerekmiyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isimleri, aslında sayı ve rakamla ifade edilemeyecek kadar çoktur. Kainatta ne kadar iş ve icraat varsa, o iş ve icraatlar kadar isim ve unvanlar meydana çıkar, o iş ve icraatları kim icra ediyorsa, isim ve unvanlar da ona aittir.

Mesela, bir tohum kabuğunun yarılıp içinden filizin çıkması işinde, açmak manasına Fettah ismi anlaşılır.

Oradaki işin mahiyeti, o isim ile mana kazanır. Yine, bir çiçeğin sevimli ve cazibeli suretinde güzel resmetmek fiilini, Musavvir ismi temsil eder ve mahiyeti bu unvan ile anlaşılır. Kainatta ise buna benzer, sayılamayacak kadar fiil ve işler olduğuna göre, bu fiil ve işler kadar da isimler ve unvanlar ortaya çıkar. Bunlardan bazılarını Allah ve Resulü (sav) bize talim amaçlı ve nümune olması için, ayet ve hadislerin eli ile ders vermiştir. İşte doksan dokuz ve Cevşen’de geçen bin bir isim bunlardan nümuneler nevindendir.

İlm-i Kelamda; bu isimlere, fiili isimler denir ve sınırı yoktur. Ama şöyle bir kayıt konulmuştur: Allah’a verilecek isimler, ancak ayet ve hadisler ile olur. Onun dışındaki isim ve unvanları, tefekkür ve manasını düşünmek tarzında tatbik edebiliriz.

Biri kalkıp; madem her iş ve fiil bir isme konudur; her iş ve fiilin unvanı ile ona hitap edebilirim, onu o şekilde zikir ederim, diyemez.

Mesela, “Ey beni yataktan kaldıran Allah’ım, ey bana çay içiren Rabbim." gibi bu şekil isimle hitap caiz olmaz. Evet Cevşen, ayet ve hadisle sabit olduğu için, o isimler ile Allah’a yalvarmak ve dua etmek çok faziletli oluyor. Bin bir isim Cevşen’in içinde vardır. O isimler ile dua edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...