Ruhun hayat sahibi olması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nebatatın kemali hayat mertebesidir. Yani bitkilerde sadece hayat vardır. Hayvanatta ise ruh vardır, ama insan ruhu gibi donanımlı bir ruh mevcut değildir. İnsanlarda ise; ruhun kemali ve donanımlı mahiyeti olan cevher anlamında ruh vardır.

Yani insan ruhu en yüksek mahiyette, keyfiyette, rütbede ve donanımda yaratılmıştır.

Dolayısıyla nebatatın esası, aslı ve cevheri olan hayat; en yüksek mertebe olan insan ruhunda bir sıfat, bir özellik ve hususiyet olarak kalıyor ve küçülüyor. Yani ruh esas ve cevher olup hayat ruhun vasfı, sıfatı ve bir özelliğidir. Nasıl ki ruhun; görmesi, işitmesi, düşünmesi var diyor isek; hayatı da var deriz. Ve hayatı ruha nispet ederek onun sıfatı olarak telakki ediyoruz. Yani ruhun, hayali, vicdanı, aklı ve hayatı gibi.

Ancak hayat, ruhun diğer sıfatlarına göre daha geniş ve şumüllü bir mahiyet ve özelliğe sahiptir.

Ruhun hakiki hayatı ise; İslamiyet ile mümkündür. Yani ruh olan cevher kendisine bağlı binlerce latife, duygu, istidat ve kabiliyetlerin hayatını İslamiyetle muhafaza eder ve ancak onunla kemale erdirir. İslamiyetsiz ruhun, meleke ve latifelerinin hayatları ölür ve sönerler.

Zira İslamiyetsiz ruh ve insaniyet olamaz. Olsa da ayetin tabiri ile bir nevi hayvaniyettir.

Demek ki nasıl bizler, ticaret hayatı, aile hayatı, eğitim hayatı gibi ifadelerle, hayatı bazı şeylere isnad ve nispet ediyor isek; ruhun da bu manada duygu ve latifelerinin nispet edildiği hayatı ve hususiyetleri de mevcuttur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...