"Şeker Mektubu" diye bir mektup var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeker Mektubu, Kastamonu Lâhikası'nda geçen bir mektuba verilen isimdir. Bu mektubun bir kısmı aşağıda verilmiştir. "Şeker Mektubu" denmesinin sebebi ise, aşağıdaki alıntının son satırlarında ifâde edilmektedir.

"Birincisi: Risale-i Nur'a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişârına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, 'Risale-i Nur talebesi' ünvânını alır. Ve o ünvân altında, her yirmi dört saatte benim lisânımla belki yüz defa, bazan daha ziyâde hayırlı dualarımda ve mânevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber, benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dâhi hissedar olur."

"Hem, dört vecihle dört nevi ibâdet-i makbule hükmünde bulunan kitâbetinde, hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hâdisin hükmüyle, bir saat tefekkür bazan bir sene kadar bir ibâdet hükmüne geçen tefekkür-ü imânîyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsn-ü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan Üstâdına yardım etmekle hasenâtına iştirâk etmek gibi çok faydaları elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük risâleyi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye hükmüne geçer, belki her bir sayfası bir okka şeker kadar beni memnun eder..."(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (18. mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...