Block title
Block content

73

İçerikler

  1. "Bismillah Allah'ın abdlerine bir ders olarak nâzil olmuş, elbette söylemek mânâsında olan قُلْ kelimesi Bismillah içinde vardır. İlm-i sarf ile mukadder tâbir edilir." Burayı izah eder misiniz, "Bismillah"da قُلْ görünmüyor?

  2. "Bismillah güneş gibidir. Başkalarını tenvir ettiği gibi, kendini de gösteriyor. Her nefes ve her dakika ruhlar ona hava ve su gibi muhtaç olduğundan onun hakikatini herkesin ruhu hisseder." İzahı nasıl, ruhun hissettiğini kalp ve hayal niye hissetmiyor?

  3. "Bismillah’ta dahi Ulûhiyete remiz var ve بِسْمِ deki ب nin takdimi, قُلْ ün besmelenin âhirinde mukadder olması hasr ve yalnız mânâsını ifade ettiğinden tevhide işaret ediyor." cümlesini açıklar mısınız?

  4. "Çünkü, vakta kâinat sahrasında beniâdem bir acip ve büyük bir kafile ve sair taifeler beraber birbiri arkasında asırlar üstünde geçmiş zamanın derelerinden, şehir ve meşherlerinden sefer edip vücut ve hayat sahrasında yürüyüşüyle..." Açıklar mısınız?

  5. "Çünkü, yedi nev’i i’câzın en incesi, fakat kuvvetli ve lâfzî fakat hakikatli i’câz, Kur’ân’ın nazmından tecelli ediyor. Evet, parlak i’câz elbette nazmın nakşından çıkıyor." Mananın daha fazla önemli olması gerekmez mi? Hakikatli lafız, manaya mı işaret?

  6. "Kur’ân’da bin Kur’ânlar var ki, şahs-ı küllî olmuş." Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

  7. "Mesela: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ bir sadef gibi bu dört cevahir içindedir. Dikkat etsen görürsün..." Tevhid, nübüvvet, haşir zahir görünüyor; adalete işaretini açıklar mısınız?

Yükleniyor...