Block title
Block content

73

İçerikler

  1. "Bismillah’ta dahi Ulûhiyete remiz var ve بِسْمِ deki ب nin takdimi, قُلْ ün besmelenin âhirinde mukadder olması hasr ve yalnız mânâsını ifade ettiğinden tevhide işaret ediyor." cümlesini açıklar mısınız?

  2. "Bismillah Allah'ın abdlerine bir ders olarak nâzil olmuş, elbette söylemek mânâsında olan قُلْ kelimesi Bismillah içinde vardır. İlm-i sarf ile, mukadder tâbir edilir." Burayı izah eder misiniz, "Bismillah"da قُلْ görünmüyor?

  3. "Mesela: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ bir sadef gibi bu dört cevahir içindedir. Dikkat etsen görürsün..." Tevhid, nübüvvet, haşir zahir görünüyor; adalete işaretini açıklar mısınız?

  4. "Çünkü, yedi nev’i i’câzın en incesi, fakat kuvvetli ve lâfzî fakat hakikatli i’câz, Kur’ân’ın nazmından tecelli ediyor. Evet, parlak i’câz elbette nazmın nakşından çıkıyor." Mananın daha fazla önemli olması gerekmez mi? Hakikatli lafız, manaya mı işarett

  5. "Bismillah güneş gibidir. Başkalarını tenvir ettiği gibi, kendini de gösteriyor..." Ruhun hissettiğini kalb ve hayal niye hissetmiyor? Kalb ve hayal daha mı kesiftir ruhtan? Kendini de gösterir ne demektir?

  6. "Çünkü, vakta kâinat sahrasında benî-Âdem bir acip ve büyük bir kafile ve sair taifeler beraber birbiri arkasında asırlar üstünde geçmiş zamanın derelerinden, şehir ve meşherlerinden sefer edip vücut ve hayat sahrasında yürüyüşüyle..." Açıklar mısınız?

  7. "Kur’ân’da bin Kur’ân’lar var ki, şahs-ı küllî olmuş." Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...