Block title
Block content

Dördüncü Nükte

İçerikler

  1. "Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde Bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor..." cümlelerini devamıyla izah eder misiniz?

  2. "Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var, kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim." Üstad'ın, o zaman zengin olanlardan daha zengin olduğunu ifade etmesini nasıl anlayabiliriz?

  3. "İktisat eden, maişetçe aile belâsını çekmez." cümlesindeki "belayı" nasıl anlasak uygun olur?

  4. "Zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir." cümlesinde geçen "manevi dilencilik" nedir, kime manevi dilenci denilir?

  5. "Evet muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki, ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem yüz aç adamın huzurunda, kemal-i lezzet ile fazla yenilmez." İzah eder misiniz?

  6. "Evet, rızık ikidir: Biri hakikî rızıktır ki, onunla yaşayacak. Bu âyetin hükmü ile o rızık taahhüd-ü Rabbânî altındadır. Beşerin sû-i ihtiyarı karışmazsa, o zarurî rızkı herhalde bulabilir..." Burdaki "Beşerin sû-i ihtiyarı" ile ne denilmek isteniyor?

  7. "Hem bu fakr u zaruret zamanında, aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o gayr-ı meşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti, vicdanı varsa acılaştırıyor. " cümlesini açıklar mısınız?

  8. "Ben, bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hatem-i Tai'nin minnetini almam." Burada Hatem-i Tai zaten minnetle vermiyor ki; ihtiyar fakir adam minnet altına girsin?

  9. "Hâtem-i Tâî’den sormuşlar: 'Sen kendinden daha civanmert, aziz kimi bulmuşsun?' Demiş: 'İşte o sahrâda rast geldiğim o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert gördüm.' Burada ihtiyar adamın hali Hatemi Tai'den daha üstün mü?..

Yükleniyor...