"Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde Bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor..." cümlelerini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsraf; zamanı, malı ve parayı lüzumsuz yere ve gereğinden fazla sarf etmektir. En mühim ve aslî vazifeleri bırakıp, abes, boş ve faydasız şeylerle ömrünü tüketmek en büyük israftır.

İnsanın hakikî ve aslî ihtiyacı dört ise, israf ve lüks düşkünlüğü bunu yüze, belki bine kadar çıkarıyor. Böyle olunca insan; artan bu ihtiyaçları karşılayacak parayı bulmakta zorlanıyor. Şayet imanı kuvvetli değil ise, ihtiyaçlarını temin etmek için gayr-i meşru yollara tevessül etmeye başlıyor.

İşte birtakım dinsiz komiteler ve şer odakları insanların bu zaafiyetinden faydalanıp, onların haysiyetini az bir para karşılığında satın alıyorlar. Şayet memur ise rüşvet alıyor, amir ise göz yumuyor.

İnsanın haram yollara düşmesinde birinci sebep, israf ve lüks düşkünlüğüdür. Bazı kimsenin dünyada lüks yaşayabilmek için yapmadığı rezillik kalmıyor; hem dinini, hem de haysiyetini ayaklar altına atıyor.

Şöhret ve para düşkünü bir yazara dine ve dindarlara saldırması için maddî imkânlar sağlayan, ona menhus bir makam vadeden, bazı derneklere veya TV kanallarına para aktaran nice ifsat komiteleri var. Onlar da dine ve dindar insanlara hücum ediyor; hem haysiyetini hem de ebedî hayatını mahvediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...