"Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde Bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor..." cümlelerini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsraf; lüzumsuz yere harcamak, malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek, ihtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak manalarına gelir. En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp, en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak da israfın tanımları arasındadır.

İnsanın gerçek ve asli ihtiyacı dört ise, israf ve lüks düşkünlüğü bunu yüze belki bine kadar çıkarıyor. Böyle olunca insan; çoğalan bu ihtiyaçları karşılayacak parayı bulmakta zorlanıyor. Şayet bu adamın imanı kuvvetli değilse, gereksiz ihtiyaçlarını ve lüks tüketimini temin etmek için bir takım meşru olmayan haram yollara tevessül etmeye başlıyor.

İşte birtakım dinsiz komiteler ve insanların şerlileri, insanların bu zafiyetinden faydalanıp, insanların namus ve haysiyetini az bir para karşılığında satın alıyorlar. Şayet memursa rüşvet yiyor, amirse göz yumuyor vs...

Bu haram yollara düşmesinde birinci sebep, israf ve lüks düşkünlüğüdür. Adam dünyada lüks yaşayabilmek için yapmadığı ahlaksızlık, yapmadığı rezillik kalmıyor. Hem dinini hem de namus ve haysiyetini ayaklar altına atıyor.

Mesela; şöhreti ve parayı seven bir yazara, "Sen dine ve dindarlara saldır, ben sana lüks bir hayat ve menhus bir şöhret vereceğim." diyor; bu yazar şöhret ve lüks hayat için, dine ve dindar insanlara hücum ediyor. Bilmiyor ki hem namus ve haysiyeti, hem de ebedi hayatı heba oluyor. Ne için heba ve helak oluyor, dünyada lüks bir hayat yalancı bir şöhret için.

Çok insanlar bu damardan, yani israf ve lüks düşkünlüğünden, dinini ve namusunu dünyanın adi zevkleri için satıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...