Beşinci İşaret

İçerikler


 1. " 'Fesübhânallah, dedim. İnsanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insandı!' diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim." Burda Üstad girdiği günaha neden şahit tutuyor, nasıl anlamalıyız?

 2. On Üçünçü Lem'anın Beşinci İşaret'ini genel hatlarıyla açıklar mısınız?

 3. Üstad'ın, "Kebairi işlerken iman kalpten çıkar." gibi bir ifadesi var mıdır?

 4. "Ehl-i imanın desâis-i şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını,.." Günah işlemek imanın zayıflığından mıdır, takva sahibi biri kebairi nasıl işleyebilir?

 5. "Hem ehl-i imanın desâis-i şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını,.." Bir günahı işlemek imanın eksik olduğunu mu gösterir? Göstermezse, günahlara karşı dik duran biriyle günah işleyen biri arasındaki fark nedir?

 6. "Kur'an-ı Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanın mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor." cümlesini, peygamberlerin günahsız oldukları halde istiğfar etmeleri, Gafur isminin peygamberlerde de tecellisini açıklar mısınız?

 7. "Kuvve-i gadabiye ve şeheviyenin bazen hükmünü, akıl ve kalp rağmına icra edip söz dinlememesi" nasıl olur?

 8. "Kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise, şeytanın desiselerine hem kabile, hem nâkile iki cihaz hükmündedir." Bu duygular neden cihaz hükmündedir, insanda başka duygular da var mı?

 9. "Kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise, şeytanın desiselerine hem kabile, hem nâkile iki cihaz hükmündedir." kabile ve nakile ile izah eder misiniz?

 10. "Şeytan, cüz’î bir emr-i ademî ile insanı mühim tehlikelere atar." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Ve Kur’ân-ı Hakîmde peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor." En büyük ihsan neden istiğfardır?

 12. Cahilliğinden ve bilemediğinden kebairden birini işleyen, artık Nur talebesi olamaz mı? Talebelik yolu kapanmış mıdır? Hâlâ açık bir yol varsa deliliyle birlikte yazabilir misiniz?

 13. İnsanın nefsi ve şeytan olmasaydı günah işler miydi?

 14. Nefsin, insanın manevi terakkisindeki konumu nedir? İnsanın terakkisi, nefs-i emmarenin şek ve şüphelerine cevaplar bulmasıyla mı gerçekleşir?

Yükleniyor...