"Ehl-i imanın desâis-i şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını,.." Günah işlemek imanın zayıflığından mıdır, takva sahibi biri kebairi nasıl işleyebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Günahı ısrarla ve istikrarlı bir şekilde işlemek ya imansızlıktan gelir ya da imanın zayıflığından dolayıdır.

Lakin insanın fıtratında olan günah işleme kabiliyeti yüzünden ara sıra günah işleme durumu ise, imansızlık ya da imanın zafiyetinden kaynaklanmayabilir. Üstadımızın “Ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye kapılmaları, imansızlıktan ve imanın zaîfliğinden olmadığı” tespiti bu gerçeğe işaret etmektedir.

Üstadımız insanın imanına galebe eden şeyin nefis, heva, vehim gibi cihazlar olduğunu şu şekilde ifade ediyor:

"Hem insanda hissiyat galip olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip, en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı ileride gayet büyük bir mükâfâta tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride büyük bir azâb-ı müeccelden ziyade çekinir. Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor, belki inkâr ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahall-i iman olan kalb ve akıl susarlar, mağlûp oluyorlar. Şu halde, kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlûbiyetinden ileri gelir."(1)

Takva dairesinde olan birisinin büyük günah işlemesinin sebebine Üstadımız yukarıda geçen şu cümle ile işaret ediyor: Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor, belki inkâr ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahall-i iman olan kalb ve akıl susarlar, mağlûp oluyorlar.”

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a, Yedinci İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...