Altıncı İşaret

İçerikler


 1. "Hayal veya fikir âyinesinde küfriyâtın ve şirkin akisleri ve dalâletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tağyir etmez, hürmetli edebi kırmaz." Hayal ve fikir farkı ile birlikte burayı nasıl anlayabiliriz?

 2. "İmandaki şek meselesi ise, imkân-ı zâtîden gelen ihtimaller, o yakîne münâfi değil ve o yakîni bozmaz. İlm-i usul-i dinde kavâid-i mukarreredendir ki,.." ifadelerini izah eder misiniz?

 3. "İmandaki şek meselesi ise, imkân-ı zâtîden gelen ihtimaller, o yakîne münâfi değil ve o yakîni bozmaz." buradaki "imandaki imkan-ı zati"yi izah eder misiniz? Cenab-ı Hakk'ın -haşa- olmaması da zatında mümkündür mü diyeceğiz?

 4. "İmkân-ı zâtî", "imkân-ı zihnî", "imkân-ı akli" ne demektir?

 5. "Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor." Bu "mukaddes zatlar hakkındaki çirkin hatıralar" neler olabilir ki?

 6. Küfrü bir süre tasdik ettim, zannına kapılmakta mahsur var mıdır? İman kalpte mi olur, yoksa aklın da tasdik etmesi mi gerekir?

 7. On Üçüncü Lem'a'nın, vesveseden bahseden Altıncı İşaret'ini açıklar mısınız?

 8. Şeytanın verdiği vesvesede artma veya azalma olur mu?

 9. "Bir emareden gelmeyen bir ihtimal-i zâtî ise, bir imkân-ı zihnî olmaz ki, şübhe verip, ehemmiyeti olsun." sözünü açıklar mısınız?

 10. "Bir-iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mes'uliyet altına da giremezler." Buradaki "mesuliyeti" izah eder misiniz?

 11. "Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında, beşeriyet itibarıyla çok imkân-ı zâtiye hatırına geliyor ki, imanın cezim ve yakînine zarar vermez. Fakat o zarar verdi zanneder, zarara düşer." izah eder misiniz?

 12. "Hem bazan şeytan, kalb üstündeki lümmesi cihetinde, Cenâb-ı Hak hakkında fena sözler söyler." Fena sözlerden maksat, hayale gelen küfür ve şetm mi?

 13. "Hem insanın letâifi içinde teşhis edemediğim bir iki lâtife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de mesuliyet altına da giremezler." cümlesini açıklar mısınız? Bu letaifler iradeyi dinlemiyorsa insan elinde olmadan günaha girer mi demek?

 14. "İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı mü´minin tahassüngâhı: Muhakkikîn-i asfiyanın düsturlarıyla hududları taayyün eden hakaik-i imaniye ve muhkemat-ı Kur´aniyedir. " deniyor. Vesveseye düşen birisi bu düsturları ve hudutları nasıl anlayacak?

 15. "Teşhis edemediğim bir iki lâtife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de mes'uliyet altına da giremezler. Bazan o lâtifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar." Nasıl anlamalıyız?

 16. "Teşhis edemediğim bir iki lâtife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de mes'uliyet altına da giremezler. Bazen o lâtifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar." Cenab-ı Hak neden böyle bir durum yaratmıştır, hikmeti?

 17. Binlerce hissiyat ve latifeler insana derc edilmiş ve çoğu bilinmiyor. Bunlar bizim imanımıza nasıl katkı sağlıyor? Üstad bile, "Bir iki keşfedemediğim latife var.", diyor? İman bu bilemediğimiz hissiyat, cihaz ve latifeleri işletmeye mi başlıyor?

 18. Üstad, mesela Hz. Peygamber hakkında, "Beşeriyet itibariyle çok imkan-i zatiye hatırına geliyor ki, imanın cezm ve yakinine zarar vermez..." diyor. Ancak Peygamber ile ilgili en ufak bir vesveseye mahal olamayacağı ifade ediliyor?..

Yükleniyor...