Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli

İçerikler


  1. "Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riyâ ile rekabet, haset ile hodgâmlık depretir damarları." cümlesinde Üstad çok sert ifade kullanıyor, açıkça bayanların erkeklerle aynı ortama girmemesi gerektiğini söylüyor, neden?

  2. "Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riyâ ile rekabet, haset ile hodgâmlık depretir damarları..." Burada Üstad, kadınların sosyal yaşamda erkeklerle çalışmalarını, okumalarını ret mi ediyor?

  3. "İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki; kaygıları kursakları, şerefleri malları, kıbleleri kadınları olacak. Dinleri de altın ve gümüşleri olacaktır." Bu hadisi Risale-i Nur penceresinden yorumlar mısınız?

  4. "Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli,.." Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Kadın hastalıkları doktoru, kuaförlük gibi bayanların yapması gereken meslekler de var...

  5. "Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli." cümlesini nasıl anlamalıyız?

  6. "Memnu heykel, suretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riyâ, ya müncemid hevestir. Ya tılsımdır; celb eder o habis ervahları..." Bu ifadede, suretlerin tılsım olup, habis ervahı çekmesinden kasıt nedir?

  7. "Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir." Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Buradan televizyon seyretmenin ulvi hissiyatları öldürdüğünü anlayabilir miyiz? Bunlar kimlerdir, bakmak kebair sayılır mı?

  8. "Sefih erkekler hevesâtına uyarak kadınlaştığında; nâşize kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir." cümlesini izah eder misiniz? Buradaki "sefih erkekler" ile "nâşize kadınlar" kimdir ve hak ettiği ceza nedir?

  9. Risalelerde bayanların çalışması ile ilgili bahsedilen konular nelerdir? Ayrıca bazı cemaatlerde çalışma hayatındaki bayanlara ayrı gruplar yapılıp Risale dersleri verilmektedir. Bu yöntem uygun mudur, Risalelerden nasıl bir hüküm çıkartılabilir?

  10. Üstad, kadınlar yuvalarından çıkmış, tekrar oraya dönmeli, diyor. Fakat Hz. Hatice annemizin ticaret yapması ve Hz. Aişe annemizin erkek sahabilerle savaşlara katılmasını nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...