"Nasıl meyyite bir karıya nefsani nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir." Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Buradan televizyon seyretmenin ulvi hissiyatları öldürdüğünü anlayabilir miyiz? Bunlar kimlerdir, bakmak kebair sayılır mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ölmüş bir kadının cenazesine şehvetle bakmak ve ondan haz duymak, nefsin ne kadar dehşetli bir alçaklığa düştüğünün delili ise, aynı şekilde ölü hükmündeki bir kadının suretine yani resmine şehvetle bakmak da insandaki yüksek hissiyatları yaralar ve söndürür.

Evet, fotoğraftaki kadın resimleri bir cihetle meyyite, yani ölüdür. Zira kadının hayatlı ve hakikî şekli değil, hayatsız ve ölü bir görüntüsü o fotoğrafın içine yerleşiyor. Demek fotoğraftaki kadın sureti ile ölmüş bir kadının cenazesi arasında fazla bir fark yoktur. Cenazeye şehvetle bakmak nasıl insanı tiksindirip çirkin bir duruma düşürüyorsa, aynı şey fotoğraf ve resimlerdeki çıplak kadın suretleri için de geçerlidir.

Günümüzde magazin ve moda adı altında müstehcenlik ön plana çıkarılarak, ahlaksızlık ve fuhuş teşvik edilmektedir. Bunun en büyük vasıtası olarak da kadınların müstehcen resimleri kullanılıyor.

Asrın en büyük vebalarından birisi de sefahate vasıta olan bu müstehcen resim ve fotoğraflardır.

Rahmete muhtaç olan meyyiteler, televizyon ve gazetelerde yer alan fotoğraf sahipleridir. Bunların bir kısmı da ahirete gitmiş olabilirler. Günah ve sefahet bataklığına düştükleri için onlara acımak ve şefkat etmek gerekirken, şehevani duygularla bakmak elbette ki, tüyleri ürperten bir hadisedir.

Onlara bakmanın günah olup olmadığı konusu ise, şehvet ile bakmak haramdır. Ulvi duyguların sönmesine sebeptir.

Bu zaman, günahların bir sel gibi her tarafı istila ettiği dehşetli bir zamandır. Böyle bir devirde günahlardan uzak kalmak çok daha zorlaşmış ve buna göre daha da ehemmiyet kesbetmiştir.

Günahlar içinde en dehşetlilerinden biri harama nazardır. Maalesef çıplaklık yaygınlaşmış, nazarlar kirlenmiştir. Haram nazar gözün zinasıdır ve zinaya kapıyı aralar. Gözüne dikkat etmeyen kimseler takva mertebesine varamazlar ve kendilerini günahlardan koruyamazlar.

"Gözde arıza olduğunda, insana ehliyet vermezler."

"Harama bakmakla cünüb olan gözüne, gözyaşlarıyla gusül yaptır!"

Günah ve İsyanın Neticeleri:

- İlimden mahrum kalmak: Zira, ilim günahkâra verilmez.

- Rızkın kesilmesi: Günahkârın rızkı harama gider, Allah'ın bereket ve ihsanı kalkar.

- Kalp ve ruhun bozulması: Fıtrata uygun hâl bozulur, hissizlik, vicdansızlık, korkusuzlukla tövbeden uzaklaşır. İç dünya kararır, kalp paslanır, hayâ duygusu ve ahlâk kalkar.

- İnsanlardan uzaklaşma: Nefsi ve en yakınlarıyla, toplumla yabancılaşan günahkâr yalnız kalmaya mahkûm olur.

- Her günah iz bırakır: Her günah bir başka günâha yol açar.

- Günah ve isyan, Allah'ın azabının hak olmasına yol açar. Bela ve musibet gelir. Günahın geçmişe, şimdiye ve gelecek kuşaklara zararı dokunur.

- Günahlar insanların imanını zayıflatır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Toplumun Şekillenmesinde Kadının Rolü (Video: Dr. B. SABAZ).

- Resim ve fotoğraf konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ahmed Yahya

Ruh resimlere bakarak nasıl hırçınlaşır açıklar mısınız. Şehvetle olmadan da gayr ı ihtiyarî kadın resmine kadının da bakması veyahut , gayrı ihtiyarî bir kadın bir erkeğe bakması da bu sınıfa (hırçınlaşmış ruhlar) girer mi

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Açık saçıklık ve buna nazar etmek kadın erkek erkek kadın fark etmez her ruhta derin yaralar açar ruhun hırçınlaşmasına ve rencide olmasına vesile olur. Çünkü haram olan bakış temiz bir sayfaya vurulan siyah birer leke gibidir zamanla ruhun kirlenmesine ve siyahlanmasına sebep olur.

Hırçınlık burada ruhun fabrika ayarlarının bozulması, kirlenmesi, asli özelliklerinin yavaş yavaş dumura uğraması anlamına geliyor. Ruh esas itibari ile nurani ve uhrevi bir formata sahip olduğu için dünya hayatında işlenen haram ve günahlar ruhun aslını bozup rencide ediyor.

Ruhun gıdası zikirdir dünyevi şeyler ruhu beslemez dünyevi haramlar ise ruhun asli ayarlarını bozar ve ruhu hırçınlaştırır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...