İkinci Maksat

İçerikler


 1. Zerre ile atom aynı anlama mı gelmektedir?

 2. "Bir miskal zerre miktarında" tabiri ne anlama gelmektedir?

 3. Birinci Maksat eneden bahsedilerek elife benzetilmiştir. İkinci Maksat ise noktaya benzetilerek zerreye işaret edilmektedir. İkinci Maksat’ın zerre ile münasebetinin hikmetleri nelerdir? Ene ve zerre konuları neden bir risalede işlenmiş olabilir?

 4. Otuzuncu Söz, İkinci Maksat, Zerre Risalesine serlevha edilen ayetin yerini, mealini ve konu ile münasebetini anlatabilir misiniz?

 5. Zerrenin harekât ve vazifesinden bahsederken; harekât ve vazife ayrı ayrı şeyler midir?

 6. Zerrenin istihdam edildiğini, şuursuz olduğunu nereden biliyoruz?

 7. Zerrenin “sandukça” olmasından maksat nedir; ayrıca o sandukçadaki cevher olan özellik ne olabilir?

 8. "Cenab-ı Hakk'ın varlığı kabul edilmese, her zerrenin akıllı ve şuurlu olması gerekirdi." Allah bir şeye "Ol!.." der oluverir, demek ki bu emre muhatap olan her şeyde akıl vardır, şeklindeki düşünceler doğru mudur?

 9. "Hava zerresi, Cenâb-ı Hakk’ın Semi’, Basîr, Mürîd, Alîm, Kadîr gibi bütün esmâsının tecelliyâtına mazhar olmuş ki, bu hârikà işler oluşuyor." Diğer unsurlarla hava unsurunun farkı nedir?

 10. "İnsanda, kainatta ne varsa numuneleri var.", deniliyor. Ama bütün elementlerin (anasırların) yok olduğunu fen söylüyor; bunu açıklar mısınız?

 11. Bir varlığın yaratıcı olabilmesi için; neden her şeyi görür bir gözü, her şeye yetişir bir eli olması gerekir ve neden birçok yaratıcı olsa nizam denen bir şey olmaz?

 12. Bir zerre cansız ve şuursuz olmakla beraber, Vacibü'l-Vücud'un vücuduna nasıl delil olur?

 13. Bitki, hayvan ve cansız varlıkların fiilleri cebri değil midir ki ibadet sayılıyor?

 14. Bizler irademizle, aklımızla Allah'ı tanıyıp O'na ibadet ediyoruz, atomlar ve zerreler aklılları ve iradeleri olmadan Allah'a nasıl itaat ediyorlar? Dünyadaki bütün zerrelerin Allah'ın emriyle hareket ettiğine eminim, ama çözemiyorum?

 15. Camidat, nebatat ve hayvanat, Allah'ı bilirler mi, biliyorlarsa nasıl bilirler, "bilmezler" dense yanlış olur mu?

 16. Cansız ve şuursuz bu atomlardan canı, kanı ve aklı olan bu insanlar nasıl meydana gelmiştir? İnsandan her şey alındığında atomlar ve elementlerine geliyoruz!..

 17. İnsan vücudunda beyin kalp gibi organlarda kemale eren zerrat, insanın vefatından sonra tekrar nebatat veya hayvanatın vücudunda ya da başka bir insanın vücudunda kullanılacak mıdır?

 18. Nötron ve proton bir araya geldiklerinde ortaya çıkan kaybolma enerji midir, yoksa kudretin her bir atomdaki tecellisi midir?

 19. Risale-i Nur'daki "Otuzuncu Söz" Darwinizmi çürütüyor denilebilir mi? Yoksa sadece bu söz o meselede yetersiz midir?

 20. Sesi celbeden cihazlar mı?

Yükleniyor...