Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta

İçerikler


 1. "Îman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî îmanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve îmanın kuvvetine göre, hâdisatın tazyikatından kurtulabilir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 2. "İman hem nurdur, hem kuvvettir." cümlesinde, iman neden nurdur, açıklayabilir misiniz?

 3. "İman hem nurdur, hem kuvvettir." ifadesinde; imanın kuvvet olmasını anlaşılıyor da nur olmasını nasıl anlayabiliriz?

 4. "İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadet-i dareyni iktiza eder." cümlesini izah eder misiniz?

 5. Allah'a tevekkül etmek istiyorum, ama bunu nasıl yaparım bilmiyorum?

 6. Risaleye yeni başladım, hayatımı kısıtlayan bir durum var; ben sürekli hasta olmaktan korkuyorum. Bu konuda Risalelerde bilgi var mıdır?

 7. Üstad Bediüzzaman Said Nursî bir sözünde "İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir." diyor. Burada ifade edilen "hakiki imanı" nasıl elde edebiliriz?

 8. "Ehl-i dikkat nazarında, za´fı gösteren tekebbürün ile aczi gösteren gururun ile riyayı ve zilleti gösteren tasannuun ile kendini halka mudhike yaptın." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 9. "İman hem nurdur, hem kuvvettir; iman insanı insan eder..." Yirmi Üçüncü Söz'ün, Birinci Makam'ındaki, Üçüncü ve Dördüncü noktaları açıklar mısınız?

 10. "Kader" ve "tevekkül" arasındaki ilişkiyi veya farkı anlatır mısınız?

 11. Tevekkül etmeyen nasıl kendini halka müdhike yapar, hodfuruşluk ve maskaralığa düşer?

 12. Tevekkülü, sadece "bir işi şartlarına riayet ederek yaptıktan sonra takdiri Allah'a bırakmak", şeklinde açıklamak, tevekkülün anlam genişliğini daraltmıyor mu? Risale-i Nur perspektifinde hayatımızın her anında nasıl tevekkül etmemiz gerekir?

 13. Yükümüzü sırtımıza yüklemeyip gemiye yüklememizden bahsediliyor, peki biz nasıl bir tevekkül içinde bulunmalıyız, tamamen yükümüzü atmalı mıyız?

Yükleniyor...