Tesbihatta ism-i azam duasındaki isimler, doksan dokuz isimden farklılık arz ediyor. Hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsm-i azam ile ism-i azam duası farklı mefhumlardır. İsm-i azam gizlidir, ism-i azam duası bellidir. Bizim namazlardan sonra okuduğumuz da ism-i azam duasıdır.

Namaz tesbihatında okunan ve Allah’ın birçok isimlerinin de içinde bulunduğu duaya ism-i âzam denilmesinin iki sebebi var:

Birisi; bu duada en ziyade Allah lafzı tekrar edildiği için, buna "ism-i azam duası" denilmiştir. Zira ekser âlimlerin görüşüne göre; mutlak ve mahfi bırakılmış olan ism-i azam; Allah ismidir. Allah ismi, Allah’ın Zât-ı Akdesine delalet eden umumî ve muhit bir isim olmasından dolayı, sair bütün isimleri ve sıfatları mahiyetinde toplayıp onlara lüzumiyet noktasından işaret ediyor.

Diğer bir sebebi; ism-i âzam mutlak ve mahfi bırakıldığı için, Allah’ın her ismi, ism-i âzam olabilir. Bu duada da Allah’ın birçok isimleri zikredildiği için, ona "ism-i âzam" denilmesi gayet güzeldir ve yerindedir.

Resul-i Ekrem Efendimizin (asm.) "doksan dokuz" tabiri çokluktan kinayedir. Yoksa Allah’ın isimlerinin bir miktarı ve sınırı yoktur. Bu yüzden Cevşen'de bin bir isim zikredilmiştir ki, bizim namaz tesbihatında okuduğumuz isimler Cevşen’de mevcuttur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...