Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Kaç İsmi Vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın bir ismi vardır; Said. Ancak bazı unvanlar da kullanmıştır.

Üstad'ın kullandığı unvanlardan bazıları şunlardır:

Ceride-i Seyyare,

Ebu Lâşey,

İbnüzzaman,

Ehu’l-Acâib,

İbn-u Ammi’l-Garâib,

Said Nursî
Bediüzzaman
(1)

İstibdadın Garibüzzamanı,

Meşrutiyetin Bediüzzamanı,

Şimdikinin de Bid’atüzzamanı(2)

Ayrıca ilk dönemleri itibarıyla;

Molla Said-i meşhur
Sad-i Kürdi olarak da anılırdı.

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat, Zindan-ı Atalete Düştüğümüzün Sebebi Nedir?

(2) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...