Üstad Hazretlerinin Şahsına Muhabbetimiz Nasıl Olmalı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Otuz İkinci Söz ve On Dokuzuncu Mektup'ta yer alan aşağıdaki tespitler sualinize cevap teşkil eder. Detaylı bilgi için Otuz İkinci Söz'ün Üçüncü Mevkıfına bakabilirsiniz.

"Suâl: Enbiyâ ve evliyâya muhabbet, nasıl faydasız kalır?"

"Elcevap: Ehl-i Teslisin İsâ Aleyhisselâma ve Râfızîlerin Hazret-i Ali Radıyallâhü Anha muhabbetleri faydasız kaldığı gibi. Eğer o muhabbetler, Kur'ân'ın irşâd ettiği tarzda ve Cenâb-ı Hakk'ın hesâbına ve muhabbet-i Rahmân nâmına olsalar, o zaman hem dünyada, hem âhirette güzel neticeleri var."

"Hem enbiyâ ve evliyâyı sevmek, Cenâb-ı Hakk'ın makbul ibâdı olmak cihetiyle, Cenâb-ı Hakk'ın nâmına, hesâbınadır ve o nokta-i nazardan Ona âittir."(1)

"Muhabbet iki kısımdır."

"Biri: Mânâ-yı harfiyle, yani Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hesabına, Cenâb-ı Hak namına, Hazret-i Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Âl-i Beyti sevmektir. Şu muhabbet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın muhabbetini ziyadeleştirir, Cenâb-ı Hakkın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur, ifratı zarar vermez, tecavüz etmez, başkalarının zemmini ve adâvetini iktiza etmez."

"İkincisi: Mânâ-yı ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı düşünmeden, Hazret-i Ali'nin kahramanlıklarını ve kemâlini ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hattâ Allah'ı bilmese de, Peygamberi tanımasa da, yine onları sever. Bu sevmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın muhabbetine ve Cenâb-ı Hakk'ın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa, başkaların zemmini ve adâvetini iktiza eder."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz.

(2) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Muhammed sukru

Mânâ-yı harfiyle, yani Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hesabına, Cenâb-ı Hak namına, Hazret-i Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Âl-i Beyti sevmektir. Şu muhabbet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın muhabbetini ziyadeleştirir, Cenâb-ı Hakkın muhabbetine vesile olur. 

ÜSTADIN BU İFADELERİNDEN; MANA-Yİ HARFİ HZ.PEYGAMBER(ASM) HESABINA MUHABBET ETMEK,NASIL OLUYOR... BU DURUMDA HZ.PEYGAMBERI(ASM) MANA-Yİ İSMİ İLE SEVEBİLİRMİYİZ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Peygamber Efendimizi de manay-ı harfi olarak sevmek durumundayız manay-ı ismi ile sevmek demek onun zatını Allah adına sevmememek anlamına gelir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...