Üstad Özellikle Elini Öptürmüş müdür?

Soru Detayı

Bildiğimiz kadarıyla gelen misafir lere elini uzatarak öptürüyormuş . Nasıl anlamaliyiz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

El öpmek, sevgi, saygı ve hürmet ifadesi olarak yerleşmiş örfî, ahlâkî ve geleneksel bir harekettir. Müslümanlar arasında, küçüklerin büyüklere hürmetlerini göstermek için ellerini öpüp alınlarına götürmeleri yerleşmiş bir âdettir.

Müslümanların kendi aralarında tokalaşma ve musâfaha yapmaları genel bir ahlâkı davranıştır: el öpme ise ana-babaya, saygıya lâyık yaşlılara ve hocalara karşı yöneltilen bir davranıştır. Bunların dışında herhangi bir menfaat için başkalarının elinin öpülmesi mekruh olarak görülmüştür.

Sahâbilerin, Hz. Peygamber (asv)`in elini öptükleri rivâyet edilmiştir.(1)

Ayrıca, iki Yahudi`nin Resulullah`a gelip ona soru sorduktan sonra elini öptüklerini Tirmizî nakletmektedir.(2)

Buna göre, bir kimsenin Bediüzzaman Hazretlerinin elini öpmesi ve onun buna izin vermesinin dinen, ahlaken ve örfen hiçbir sakıncası yoktur.

Ancak, Üstad Hazretleri, elini öptürmek istememiştir. Esas bu olmakla beraber, zaman zaman talebelerine elini öptürmüş olabilir. Bu nedenle, Zübeyir Abi’nin yerine kabul ettiği bir talebesine elini öptürmekten de çekinmemiş olabilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Ebû Dâvûd, Edeb, 5223.

(2) bk. Tirmizî, İsrâ Tefsiri, İbn Mâce, II/1221.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...