"Üstad’ımdan şunu öğrenmek istiyor ve bunu kalben, cidden çok arzu ediyorum." Hulusi Ağabey neyi öğrenmek istiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hulusi Ağabey'in Üstadımıza hitaben yazdığı ve Barla Lahikası 206. Mektup'ta geçen mezkûr lahika mektubunun yazılış biçiminden ve lahikaya dâhil olduğu şeklinden, bu kısa Mektub’un devamı olduğu / olabileceği anlaşılıyor.

Buna binaen, mezkûr lahika mektubu üzerinde yaptığımız araştırma ve mütalaalar neticesinde elde ettiğimiz bazı neticeleri arz ediyoruz:

a. Hulusi Ağabey, muhteva olarak bu lahikada Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesi olan Yirmi Beşinci Söz’den istinbat nevinden okumaktan ve netice itibariyle mütalaasından gelen tecelliyat-ı rahmeti ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır bir surette, fevkalâde kuvve-i imaniye noktasındaki kanaatlerini, onun tercümanı olan Üstad'ına arz ettiği anlaşılmaktadır.

b. Bunun yanısıra, Hulusi Ağabey hususi olarak yaptığı bu mütalaa neticesinde aldığı füyuzatla birlikte mezkûr meseleyle alakadar olan / olabilecek bazı sualleri de sorma ihtiyacı hissettiği ve bunu da bu lahikanın neşredilmeyen devamında olduğu kanaati hâsıl olmaktadır.

c. Hulusi Ağabey'in, Üstad Hazretlerine göndermiş olduğu mektuplardan, imkânlarımız dâhilinde yaptığımız ve devam etmekte olan tahkikatlar neticesinde, henüz sormuş olduğu suali de aşikar edecek olan mezkûr lahikanın tam metnine maalesef ulaşamadık.

d. Yaptığımız araştırmalar neticesinde; mezkûr lahika mektubunun neşredilmeyen kısmında geçen sualin mahiyeti hakkında tam olarak bir malumata sahip olamadığımız halde, sualin içerik olarak Yirmi Beşinci Söz ile alakadar olmasını kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...