"Biraderzadem Halil Nâci’nin dünyevî musibeti, beni de cidden mahzun eyledi." Halil Naci kimdir ve başına gelen musibet nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Halil Naci Efendi, Merhum Hulusi Yahyagil Ağabeyimizin oğludur. Üstadımız Hulusi Ağabeyi kardeşi kabul ettiğinden, bu "biraderzadem" tabirini ondan dolayı kullanır. Halil Naci Bey izahı yapılmamış olan bir iftiraya uğrar ve hapse düşer. Bu nedenle babası Hulusi Ağabey, ona yazdığı mektub'da "Senin durumun Yusuf (a.s)'ın durumuna benziyor." diye teselli veriyor. Bu hadiseye binaen Üstadımızın Hulusi Bey'e yazdığı ve Barla Lahikasında da bulunan bu Mektub'da O'na teselli veriyor.

Bir mektubun yazılış sebebi

Barla Lâhikası'nda bulunan bir mektup "Hulûsi Beye Hitaptır" tarzında takdim edilmekte ve bu kısa mektubu "evvelâ" ve "saniyen" şeklinde iki kısım halinde okumaktayız.

Mektubun "evvelâ" diye takdim edilen kısmının izahını yazmak istiyoruz:

"Aziz sıddık, muhlis kardeşim,

"Evvela: Biraderzadem Halil Naci'nin dünyevî musibeti beni de cidden mahzun eyledi. Cenab-ı Hak onu da kurtarsın, size de sabır ve tahammül ihsan eylesin, âmin. Nur'un eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz fani vaziyetleri karşısında telaş etmez, mağlup olmaz inşaallah."(1)

2l Mart l947 tarihinde Sarıkamış'tan "Baban Hulusi" imzasıyla yazılan mektupta, Albay Hulusi Yahyagil, oğlu Halil Naci'ye hitaben şunları yazıyordu:

2l Mart l947
Sarıkamış

"Naci,

"Yakup Beyin ve Bedia'nın l4 Mart tarihli mektuplarıyla gönderilen senin yazdığın mektubu aldım. Bundan evvelki mektubundan müteselli olmuştum. Bu defa Bedia'nın senden daha metin yazısı beni çok memnun etti. Allah bizleri terbiyeye memur ettiği, sana gelen musibeti habersiz defetmekle nihayetsiz kerem, rahmet ve gayetini sür'atle tecelli ettirmiş, âmin."

"Maddi ve mânevi delillerin mahiyeti ve kanun nazarında kıymetini bilemiyorum. Cebaneti bırak, cesur ol, üzüntüyü terk et, sabûr ol. Belâ vereni bul, mütevekkil ol. Duâ ile, niyaz ile rahmet-i İlâhiyenin kapısını çal, korkulardan emin ol. Seni Hazret-i Yusuf'un makamı olan bugünkü hayatın müteessir etmesin, Yusuf Aleyhisselâmın ruhuna hergün bir Fatiha üç ihlâs oku, o mahpusların pîri peygamberin huzurunu bulup sâkin ol. Maddi ve mânevi derslere şifâ olan şu sâlâvât-ı şerifeye dâim ol..."

"Bu salavât-ı şerifeyi okuyamazsan Yakup Bey sana öğretsin, yeni yazı ile yaz, oku. Maddi esbaba hadlerinden ve haklarından ziyade kıymet vermediğim için esbaba da öyle perde nazarıyla bakıyor, perde arkasında sebepleri kendi izzet ve azametine perde etmiş olan Kerîm ve Rahîm Allah'a ben de ve senin musibetinle musibete uğrayanların hepsi de, duâ ile niyaz ile ilticadayız, kıymetli ve nurânî zevât da duâda bulundular, sen de böyle yap. Maddî esbabı da Allah'a dayanmak şartiyle kuvvetli tut, muvaffakiyet Allah'dandır. Gözlerinden öper, Allah'ın Hafiz ismine emanet ederim oğlum."

"Baban Hulûsi"(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, 226. Mektup.
(2) bk. Tanıyanların Dilinden, HULUSİ YAHYAGİL (ALBAY).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Kameryil

Ebeden Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Park

Hocam burda sanırım yorumunuzda hata var,

çünkü Barla Laikasındaki mektup 1930 lu yıllara ait 1932-1933 gibi,

Hulusi Abin oğluna yazdığı mektup 1947 tarihli, arada 15 yıl var nerdeyse,

Dolayıs ile burda bahsedilen sıkıntı ile sizin söylemiş olduğunuz sıkıntı aynı sıkıntı değil başka birşey olmalı

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Değerli Kardeşim, tarih doğru çünkü bu verdiğimiz tarih bize ait değildir. Necmeddin Şahiner ve Ömer Özcan ağabeylerin yazdıkları hatıralardan aldık. Ulaşmak için tıklayınız.

Zaten Halil Naci'nin doğum tarihi 1920 gibi görünüyor. 1930'lu yıllarda daha çocuk yaşında hapse bir iftiraya kurban olarak girmesi düşünülemez. 1947 tarihinde ise 27'li yaşlarda olması daha isabetli görünüyor. Dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...