Hasan TAYFUR

Sitedeki Yazıları

 1. "Biri çağır; başkaları imdada gelmiyor." ile "Yâ Şeyh! Sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur." ifadelerini izah eder misiniz?

 2. "Çocukların din eğitimine ihtiyacı var mıdır?" konusunda, biz öğretmenlere Risalelerden örneklerle bilgi verir misiniz?

 3. "Daha çok karineler ve birer Söze işaret eden münasebetler var. Fakat gizli ve ince olduklarından zikredilmedi..." Buranın haşiyesindeki ayetler; neden öncekiler gibi açıklanmamış. Bilgi verebilir misiniz?

 4. "Gördüm ki, bir sahifede ve uzun altı buçuk satırında, on dokuz defa nur, nur, nur kelimeleri..." Bu on dokuz adet nur kelimesinin geçtiği yeri nerede bulabiliriz?

 5. "Hem şu fıkra-i Arabiye, 'Allahü Ekber' zikrinde otuz üç mertebe-i tefekkürden bir mertebeye işarettir." Bu "Fıkra-i Arabiye" denilen yer Risale-i Nur’da nerededir?

 6. "Hem taamın bereketini ve parmaklarından suyun akmasını herkes göremiyor, yalnız eserlerini görüyor. Direğin ağlamasını ise herkes işitiyor!" Herkes yiyip, abdest almamış mı? Neden her biri göremiyor?

 7. "İlluminati" kavramı hakkında Risalelerde bilgi var mı? Kimisi bunun hayal ürünü olduğunu, gerçekten böyle bir örgütün olmadığını, basının bu işten rant sağladığını iddia ediyorlar, bilgi verir misiniz?

 8. "Kur’an-ı Hakîmin mecmu-u hurufatına nispet edilse ve on defa muzaaf olması nazara alınsa, şöyle bir netice çıkar..." Buradaki hesabın izahı nasıldır?

 9. "On beş enva-ı mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misalle gösterdik." Buradaki on beş mucize çeşidi nasıl anlaşılabilir?

 10. "Risale-i Nur beraet etmezse ve benim müdafaatım nazara alınmazsa, faydasız, zâhirî inkârınız sizi kurtarmayacak." İnkâr edilen nedir, konuyu açar mısınız? Devamındaki mezkûr Şeyh Süleyman hakkında bilgi verebilir misiniz?

 11. "Üç sahifelik Arabiyyü'l-ibare okuyorum. Vakit bulamıyorum, kendi kalemimle size yazayım..." Üstad'ın bahsettiği dua hangisidir?

 12. "Üstad’ımdan şunu öğrenmek istiyor ve bunu kalben, cidden çok arzu ediyorum." Hulusi Ağabey neyi öğrenmek istiyor?

 13. "Yalnız biz tanzim ettik. O tanzimden hârika bir tevafuk tezahür etti. Yazdığımız Kur'anın parçalarını bir kısım ehl-i kalb görmüş, Levh-i Mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler." İzahı, muarızların bu konudaki ithamlarına nasıl cevap vermeliyiz?

 14. "Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmının Dokuzuncu Meselesinde emir buyurulan hizmet-i Kur’ân’dan fakirin hissesine iki erkek ve bir kız çocuğu düşmüş imiş." Dokuzuncu mesele zahirde görünmüyor, bilgi verir misiniz?

 15. İstişare nedir? Meşveret heyeti nasıl kurulur? Genel ve geniş bilgiler verir misiniz?

 16. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan "Hâdisât-ı maziyeyi ve vâkıât-ı kevniyeyi bilmek." konusunda malûmat sahiplerine karşı meydan okuyor. Kâfirlerin geçmiş bilgilerinin yanlış olduğu ispat edilmeli, bu nasıl olmuştur?

 17. NURCU AİLELERİN ÇOCUKLARI İLE İMTİHANI

 18. On Yedinci Lem’a'nın, On Yedinci Notasının Meseleleri ve Yirminci Lem'a'nın eksik görünen Noktaları nerelerde geçiyor?

 19. Risale-i Nur derslerine katılımı nasıl arttırabiliriz? FETÖ'den dolayı derslere iştirakta zayıflamalar var, hizmet düsturlarımıza muvafık, nasıl takviye yapılabilir?

 20. Risale-i Nur ezberleme konusunda; Üstad Hazretlerinden veya ağabeylerden tavsiyeler var mıdır; ezber nasıl yapılmalı?

 21. Üç Aylar; Mevlid, Regaib, Mirac, Berat kandilleri, Ramazan ve Kadir Gecesinde Risale-i Nur'dan okunabilecek yerler nerelerdir?

 22. Üstad Hazretlerinin genellikle bir günü nasıl geçerdi?

Yükleniyor...