Üstadımızın Mezhebi Neydi ve İtikatta Hangi Ekolü Benimsemiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri; Şafi bir çevrede yetişmesinden dolayı, doğal olarak Şafi Mezhebi'ne uymuştur; Risale-i Nur'da birkaç yerde bunu vurgular.

Üstad Hazretleri fıkıh alanına girmemiştir, bütün mesaisini iman üzerine teksif etmiştir. Fıkıhta da kaynak olarak dört hak mezhebi göstermiştir. Yani Risale-i Nurlar iman ve akaid üzerine gitmiştir, fıkıh sahasını ise dört imama bırakmıştır. Bu yüzden bizim fıkıhta kıstasımız dört mezheptir.

Üstad Hazretleri belki bir mezhep kurup yeni içtihatlar yapabilirdi; ama zaman ve zemin buna müsaade etmediği için, bütün nazarını tehlikede olan iman üzerine yoğunlaştırmıştır.

İtikadi açıdan Üstad Hazretleri ve Risale-i Nurlar Ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnet içinde de daha çok Eş'ari ekolüne yakın duruyor. Bazen de her iki hak ekolü telif ediyor. Zaten Risale-i Nurların sahası imanın esasat kısmıdır, teferruat kısmını yine Ehl-i sünnetin iki hak ekolüne havale ediyor, bazen gerekli gördüğü yerde fikrini beyan ediyor. Ama ille de hangi itikadi ekol denilirse, Eş'ari ekolü denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...