Yakınlarımızın hidayete ermesi ve Nurları okuması için dua olarak neler okunabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu noktada Üstadımızın verdiği bir ölçü var. Şöyle ki;

"BİRİNCİ SUALİNİZ: Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?"

"Elcevap: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde dua makbul olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir."

"Ezcümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur."

• Hem بِظَهْرِ الْغَيْبِ (Müslim, Zikr, 86-88) yani gıyaben ona dua etmek,

• Hem hadîste ve Kur’ân’da gelen me’sur dualarla dua etmek; meselâ,

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ لِى وَلَهُ فِى الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَاْلاٰخِرَةِ ["Allah'ım, senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum." (en-Nevevî, el-Ezkâr, 74; el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:517)]

رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ “ ["Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver. Ve bizi Cehennem ateşinin azâbından koru.” (Bakara, 2/201)]

gibi câmi dualarla dua etmek,

• Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalble dua etmek,
• Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra,
• Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde,
• Hem cumada, hususan saat-i icabede,
• Hem şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meşhurede,

• Hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde dua etmek, kabule kârin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyen me’muldür."

"O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur."

"Demek, aynı maksat yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez, belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir.(1)

Burada sevdiklerimiz için dünyevi ve uhrevi ne istiyorsak, uyulması gereken şartları görüyoruz.

Yapacağımız dua kabul sebepleri içerisinde olmalıdır, gıyabında yapılan dua kabule en yakın olandır.

Hem yukarıda geçtiği gibi hadis ve ayette geçen duaları yapmak çok tesirlidir. Huzur, huşu ve ihlaslı bir şekilde, acz ve zaafımızı hissederek yapmalıyız. Namazların arkasında, özellikle şahitli olan sabah namazından sonra yapılması daha iyidir.

Her yerde dua edilebilmekle birlikte, mübarek mevkilerde, özellikle Allah'a çokça zikir ve secdenin yapıldığı mescidlerde dualarımızı yapacağız.

Bütün günlerde dua edilebileceği gibi, özellikle cuma günü ve onda da özellikle saat-i icabe dediğimiz duaların kabul edildiği mübarek vakitte duamızı etmemiz lazım.

Bütün zamanlarda dua edilebileceği özellikle üç aylarda, bunların içinde de özellikle mübarek gecelerde dua etmemiz daha isabetlidir. Ramazanda çokça dua edilmeli, özellikle bin aydan hayırlı ve Kur'anın indirildiği mübarek gece olan Kadir gecesinde dua etmeliyiz.

Şunu unutmamak gerekir ki, yaptığımız dua boşa gitmez. Ya aynını Cenab-ı Hak verir veya daha hayırlı bir şekilde ihsan eder.

İşte hidayetine dua ettiğimiz kişilere bu şekilde dua etmeli ve Allah'a niyaz etmeliyiz. Kur'anı ve Cevşen'i her okuyuşta bu niyetle okumalı ve hidayet talebinde bulunmalıyız.

Kıldığımız namazlardan sonra tazarru ve niyaz suretinde dua edilmeli...

(1) bk. Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...