"Yer altına giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-ı bâkiye sünbülü verecektir..." İnsanın ahirette sümbül vermesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, en ednâ tabaka-i hayat olan hayat-ı nebâtiyenin mevti böyle mahlûk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabaka-i hayatın en ulvîsi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette, yer altına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-ı bâkiye sünbülü verecektir."(1)

Bir kayısı çekirdeği nasıl toprak altında çürüdükten sonra içinden kaysı ağacı çıkıp yeni ve farklı bir hayat formatı şekline dönüşüyor ise, aynı şekilde insanın şu dünyevi bedeni ve cesedi de, aynı kayısı çekirdeği gibi ölümle çürüyüp yeni ve ikinci bir hayata kaynaklık ve çekirdeklik ediyor. İnsan kabre girmekle yok olup gitmiyor, daimi ve ebedi ahiret hayatına yelken açıyor. İşte bu manayı Üstad Hazretleri "sümbül vermek" tabiri ile sembolize ediyor.

(1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...