"Şehid, kendini hayy bilir. Feda ettiği hayatı, sekerâtı tatmadığından, gayr-ı münkatı’ ve bâki görüyor; yalnız, daha nezih olarak buluyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şehit" öldüğünün farkında olmuyor. Ölümü tatmadığı için de kabirdeki o güzel ve nezih hayatını dünya hayatının bir uzantısı bir devamı olarak algılıyor. Şehitliğin en büyük imtiyazlarından birisi de bu algıdır.

Burada Allah’ın şehide vermiş olduğu en büyük nime,t en önemli mükafat ölümdeki firak (ayılık) acısını çektirmemesidir. Zaten ölümün en soğuk ve acı tarafı, alışıp ünsiyet peyda ettiğimiz sevdiklerimizden ayrılmaktır. Allah şehidine şehitliğin bir mükafatı olarak ölümdeki bu ayrılık acısını yaşatmıyor.

Rüyada güzel bir ikrama mazhar olan adam, bu ikramın rüya olduğunu bilirse aldığı lezzet eksik olurken. rüyada olmadığını, bu ikramın gerçek olduğunu düşünen biri ise tam lezzet alır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...