Block title
Block content

İkinci Sual

İçerikler

 1. "Meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri, hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan... Mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir." cümlesini nasıl anlamalıyız? Tahvili vücut ile anlatılmak istenen nedir?

 2. "Meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde,.." Çekirdek ve tohumlar çürümeden de sümbül verebiliyor, nasıl anlayabiliriz?

 3. "Nasıl ki, hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. Öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir." Buradaki "tedbir" ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?

 4. "Zira, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye..." Bu cümleyi devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 5. Annesini veya bir yakınını kaybeden bir insana, Risale-i Nur'da nereden teselli verebiliriz?

 6. Birinci Mektup'ta geçen: "Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir." cümlesinden yola çıkarak ve orada geçen sual-cevap bağlamında "mahluk" kavramını nasıl anlamalıyız?

 7. Birinci Mektup'ta mealen, “Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir.” denmiş. Halbuki ayetin sarih manasında "hem bir nimettir" kısmı görülmüyor; bu mana nasıl çıkarılmış, izah eder misiniz?

 8. Dinden uzak birine, ölümden sonraki hayatı hangi sözlerle veya örneklerle anlatabiliriz? Risale-Nur'da bu tür örnekler var mıdır?

 9. "Nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi, musibetzedelere ve intihara sevk eden belâlarla müptelâ olanlar için ayn-ı nimet ve rahmettir..." Bu cümlede intihara sevkeden belalara müptela olanlar kimlerdir, onlar için intihar caiz mi?

 10. "Yer altına giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-ı bâkiye sünbülü verecektir..." İnsanın ahirette sümbül vermesini nasıl anlamalıyız?

 11. Risale-i Nur´a göre ölümün güzellikleri nelerdir? Örneklerle açıklar mısınız?

Yükleniyor...