İkinci Sual

İçerikler


  1. "Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir." deniyor. Halbuki Mülk Sûresi ikinci ayetin mealinde "Nimet" kısmı görünmüyor; bu mana nasıl çıkarılmış, izah eder misiniz?

  2. Ölümün; vazife-i hayattan terhis, paydos, tebdil-i mekân, tahvil-i vücut, hayat-ı bakiyeye davet, hayat-ı bakiyenin mukaddimesi, mebde olmasını izah eder misiniz?

  3. "Nasıl ki, hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir." Buradaki "tedbir" ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?

  4. "Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye..." Bu cümleyi devamı ile birlikte açıklar mısınız?

  5. "Çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle, çürümek ve dağılmakla göründüğü..." Çekirdek ve tohumlar çürümeden de sümbül verebiliyor, nasıl anlayabiliriz?

  6. "Meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri, hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan... Mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir." ifadesini nasıl anlamalıyız? "Tahvil-i vücut" ile anlatılmak istenen nedir?

  7. "Yer altına giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-ı bakiye sünbülü verecektir..." İnsanın ahirette sümbül vermesini nasıl anlamalıyız?

  8. "Nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi, musibetzedelere ve intihara sevk eden belâlarla müptela olanlar için ayn-ı nimet ve rahmettir..." Bu cümlede "intihara sevk eden belalara müptela olanlar" kimlerdir, onlar için intihar caiz mi?

Yükleniyor...