Ruh-hayat münasebeti ve hayatın mertebeleri hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ruh, zihayat, zişuur, nurani vücud-u haricî giydirilmiş, cami, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emridir."(1)

Üstad Hazretlerinin, bu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, hayat, ruhun bir hassası bir vasfı ve bir hususiyetidir. Esas olan ruhtur, hayat bu ruhun sadece bir sıfatıdır.

Dünya hayatında ruh ve ceset beraberdir. Hayat ise ruhun değişmeyen bir hassesidir.

Kabir hayatında ise ceset ölür, ruhun hayatı devam eder. Hayat ruhun yine değişmeyen bir vasfıdır. Ahirette ruha münasip ve yeni bir vücut ile donatılacaktır.

"İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyet değillerdir."(2)

Hayatın bu tabakasında ruh ile ceset beraberler. Fakat bu tabakada bulunan Hazret-i Hızır ve İlyas (as) cesedin kayıtları ile mahkûm değillerdir.

"Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesb eder. Âdeta beden-i misali letafetinde ve cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i dünyevileriyle semavatta bulunurlar."(3)

Hayatın bu tabakasında ruh ile ceset yine beraberdirler, lakin ceset ruh hafifliğinde ve nuraniyetindedir. Maddiyattan ve cismaniyetten sıyrılıp, meleklerin hayatına yakın bir hayat sürüyorlar.

Şehitlerin hayat tabakası zaten kabir hayatının aynıdır, fakat Allah onlara başka bir duygu ve his veriyor ve kendilerini ölmüş bilmiyorlar.

Dipnotlar

(1) Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

(2) Mektubat, Birinci Mektup.

3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56
Maşaallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...