Ağaçların ipek gibi yumuşak kök ve damarlarının sert olan toprağı ve taşları delmesini, biyoloji uzmanları enzimlerle izah ediyorlar. Dolayısıyla besmele ile irtibatı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sert cisimlerin yumuşak cisimlere engel olmaları, onları ezmeleri tabiatta çokça görülür. Yani sert olan cismin tabiatında yumuşağa galip gelme vardır. Burada ise bu tabiat kanunun tam tersi bir icraat görülüyor. Demek ki, tabiat hakiki fail değil.

“Bir adamın bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etmesi,” örneğinde olduğu gibi, bir varlık, gücünün çok ötesinde işler görüyorsa, bu hâl o varlığın Allah namına hareket ettiğinin ve söz konusu neticeye O’nun yardımıyla ve ihsanıyla ulaştığının delilidir. Yani, o varlık manen "bismillah" demekte ve Hâlık’ının yardımıyla o işi başarmaktadır.

Yumuşak köklerin katı taşı delmesi de buna ayrı bir misaldir. Sebepler dünyasında yaşadığımızdan Cenab-ı Hak çoğu icraatında sebepler yaratmakta, onlar vasıtasıyla iş görmektedir. Allah, meyveyi ağaca, anne babayı bebeğe, tavuğu yumurtaya sebep kıldığı gibi, sert taşın delinmesine de enzimleri sebep kılabilir. Biz sebeplerin gerçek fail olmadıklarını ve bütün işlerin Müsebbibü'l-Esbab olan Allah’ın iradesiyle ve kudretiyle gerçekleştiğini biliyoruz. Enzimlerin görevi de bu manada değerlendirilmelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

çekirdek
Ağacın kökü akılsız, şuursuz ve kördür. Bir kimyager gibi kendisine zarar vermeyen fakat taşları delen bir enzimi bilemez ve yapamaz. Öyle ise, ağacın kökleri o enzim ile de bismillah diyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
o zaman en basit bir fiil mesela asitin bir şeyi eritmesi bile hatta suya atılan boyanın suyu bulandırması bile Cenab-ı hakkın izniyle kudretiyle cerayan ediyor..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...