"Vur asânı taşa", "Ey ateş, serin ve selâmetli ol." Bu iki ayet peygamber mucizesini anlatıyor. Hz. İbrâhim ve Hz. Mûsâ (as) ile alakalı âyetlerin “besmele” bahsinde geçmesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Söz'ün ana konusu, Allah’ın ismi ile hareket eden her şey, önündeki zorluklara ve engellere rağmen, maksad ve vazifesine ulaşır. Her şeyin arka cephesinde Cenab-ı Hakk’ın kudret eli hükmediyor. Her şeyin dizgini ve tedbiri O’nun kudret elindedir. O dilediği zaman kanunlar ve kaideler susar, O’nun hükmü konuşur. Bu manaları bütün kâinat hal dili izah ediyor. Nazik ve nazenin bir otun kökü, sert kayaya rast geldiği zaman, "Allah’ın adı ile geldim." der ve o taş ikiye şâk olur, ona yol verir. Taşı ikiye bölen, otun o zayıf kökü değil, Allah’ın kudretidir. İşte otun kökü manen "bismillah" deyip yoluna devam ediyor.

Hz. Musa (as)’ya taştan suyu çıkaran âsa değil, Allah’ın kudret elidir. Hazret-i İbrahim (as)’i ateşin yakmaması, yine Rabbimizin kudret ve emri iledir. Yani her şey manen "bismillah" diyerek hareket eder. Hazret-i Musa (as) "bismillah" demese, yani Allah’ın ismi ile hareket etmese idi, o taştan su çıkarmaya güç yetiremezdi. Hazreti İbrahim (as) "Allah" demese idi, ateş onu yakardı. Otun o zayıf kökü "bismillah" demese idi, o sert kayayı delip geçemezdi. İncir çekirdeği "bismillah" demese idi, o koca incir ağacının ağır yükünü taşıyamazdı.

İşte Birinci Söz’de her şeyin manen "bismillah" deyip, Allah adına hareket etmesine ayetlerden iki misal getiriliyor.

" 'Vur asânı taşa.' buyurduk." (Bakara, 2/60)

"Ey ateş, serin ve selâmetli ol." (Enbiyâ, 21/69)

"Asayı taşa vurmak" normalde suyun çıkmasına sebep olmaz, ama Allah’ın ismi ile yani bismillah ile vurulur ise, taştan da su fışkırır, kayadan da. Çünkü âsanın arkasında Cenab-ı Hakk’ın sonsuz kudret eli bulunmaktadır.

Ateş normalde insanı yakar, ama Allah’ın adıyla emân dilenirse, o yakıcı olan ateş bir serinleticiye dönüşür. Ateşin yakıcılığını men eden İlahî kudrettir.

Bu iki ayet, Allah adı ile hareket eden peygamberlerin, nasıl mucizelere mazhar olduğuna işaret etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...