Block title
Block content

Birinci Söz

İçerikler

 1. "... Öyle ise, Allah nâmına vermeyen gafil insânlardan almamalıyız." sözünün tam olarak neyi ifade ettiğini, bir emir mi yoksa bir tavsiye mi olduğunu izah eder misiniz?

 2. "Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına vermeyen gafil insanlardan alma." Biz insanlardan bir şey alırken, genelikle onlar Allah namına vermez. Ne Yapmalıyız?

 3. "Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki,.." Buradaki Arap ifadesi hakikatte neye işaret ediyor?

 4. "Birer âzâ-yı İbrahim (a.s.) gibi, ateş saçan hararete karşı يَا نَارُ كُونِى بَرْداً وَسَلاَماً âyetini okuyorlar." Azaların ayet okumalarını nasıl anlayabiliriz?

 5. "Biri zikir, biri fikir, biri şükür." ibaresindeki şükür nasıl olmalıdır? Her insanın maddi durumu, boş vakti, sağlığı, zamanı, sosyal hayatı farklıdır. Bütün bu durumları göz önünde tutarsak, tam hakkıyla şükür nasıl eda edilebilir?

 6. "Bismillah büyük, tükenmez kuvvet ve ne çok bitmez bereket olması" nasıl oluyor; nasıl anlamalıyım?

 7. "Bismillah her hayrın başıdır." ifadesi için şöyle denebilir mi: Bir şeyin vücudu için en önemli şey baştır. Efendimiz (asm) de işlere besmele ile başlanmazsa noksan kalacağını ifade ediyor. Besmele çektikten sonra, devamı kolaydır denebilir mi?

 8. "Bismillah her hayrın başıdır." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Bismillah her hayrın başıdır." deniyor. Bu durumda "besmele"siz başlayan işlerin hepsi hayırsız mıdır?

 10. "Bismillah Her Hayrın Başıdır." İfadesi Hadis midir?

 11. "Bismillah, ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciğe bak dinle." Burada söylenen bereket, temsilin hangi cümleleriyle açıklanmıştır?

 12. "Biz dahi, 'Bismillâh' demeliyiz. Allah nâmına vermeliyiz. Allah nâmına almalıyız. Öyle ise, Allah nâmına vermeyen gàfil insanlardan almamalıyız." Besmeleyi dil ile söylemediğimiz zaman, Allah namına alıp vermiş olmaz mıyız?

 13. "Bizlere Rezzâk nâmına en latîf, en nazîf, âb-ı hayat gibi bir gıdâyı takdim ediyorlar." Ab-ı hayat ne demektir?

 14. "Bütün mevcudat lisan-ı hâl ile “Bismillah” der. Öyle mi? Evet, nasıl ki görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle..." izah?

 15. "Çekirdekler dağ gibi yükleri kaldırıyorlar" ne demektir? Ağaç köklerinin üzerinde durmuyor mu?

 16. "En güvendiğin salâbet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki..." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki; senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar." cümlesini açar mısınız?

 18. "Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip,.." Buradaki define ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 19. "Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz âczin ve fakrın; seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadir-i Rahim’in dergâhında âczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz âczin ve fakrın; seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip..." burada aczin kudrete, fakrın rahmete tekabül etmesinin nedeni nedir? Fakrın gınaya işaret etmesi gerekmiyor mu?

 21. "Evet, o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir." cümlesini izah eder misiniz?

 22. "Havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemâl-i suhuletle intişar etmesi ve yeraltında yemiş vermesi,.." Burayı nasıl anlamalıyız; çekirdek yer altında çürüyüp, yeryüzünde yemiş vermiyor mu?

 23. "Herbir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar bismillah der..." Mübarek olmayan domuz, yılan gibi hayvanlar da "bismillah" diyorlar mı?

 24. "Nasıl ki, görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakînen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor." cümlelerini izah eder misiniz?

 25. "Ortada, bu kıymettar harika-i san’at olan nimetler Ehad, Samed’in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir." Üstad niye "Ehad ve Samed" isimlerini kullanmıştır, Rahman, Rezzak, Kerim gibi bir isim kullanılamaz mıydı?

 26. "Şu mübarek kelime bütün mevcudatın lisan-ı hâliyle vird-i zebanıdır." Bismillah'ın, bütün mevcudat tarafından sürekli söylendiğini nasıl anlayabiliriz?

 27. "Şu mübârek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisân-ı haliyle vird-i zebânıdır." Bu manayı izah eder misiniz?

 28. "Şu mübarek kelime, İslâm nişanı olduğu gibi..." Bismillah'ın, İslam nişanı olmasını nasıl anlamalıyız?

 29. "Şu sahrânın Mâlik-i Ebedîsi ve Hâkim-i Ezelîsinin ismini al. Ta bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisâtın karşısında titremeden kurtulasın." Burayı ve askere kaydolmayı nasıl anlamalıyız?

 30. "Tabiiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor, kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki: "En güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki..." Tabiiyyunlar neden en çok salabet ve hararete güvenirler?

 31. "Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü,.." ifadesine göre; Küçük Sözlerin herbirine işaret eden ayetleri yazar mısınız?

 32. "Vur asânı taşa", "Ey ateş, serin ve selâmetli ol." Bu iki ayet-i kerimenin Birinci Söz'e girmesinin hikmeti ne olabilir? İkisi de peygamber mucizesini anlatıyor.

 33. "Yoksa, tek başıyla, hadsiz düşman ve ihtiyacâtına karşı perişan olacaktır." Bu cümlede neden tek başıyla diyor Üstad, insanların aileleri cemiyetleri vs. var?

 34. "Zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek herbir ağaç Bismillah der." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 35. Ağaç kökünün, Bismillah diyerek en sert kaya ya da taşları deldiği söyleniyor. Ancak şu an ağaç kökleri taşları delmiyor, önüne çıkarsa yön değiştiriyor. Bu konuya açıklık getirir misiniz?

 36. Ağaçların ipek gibi yumuşak kök ve damarlarının sert olan toprağı ve taşları delmesini, biyoloji uzmanları enzimlerle izah ediyorlar. Dolayısıyla besmele ile irtibatı nedir?

 37. Ağaçların; dallarının havada intişarıyla, köklerinin yerde intişarı aynı suhulet ve kolaylıkla oluyor. Burada başka hakikatlere bir işaret var mıdır?

 38. Allah namına vermek, almak, başlamak ifadelerini anlıyorum. Allah namına işlemek ifadesini biraz açar mısınız?

 39. Allah'a dayanmanın, zor işlerin gerçekleşmesi için besmele lüzumu anlaşılır bir durum. Hayırlı işlere besmele ile başlamanın dini bir emir olması bir tarafa, basit işler için de mesela yemek yemek gibi işlerde besmele çekilmesinin hikmeti ne olabilir?

 40. Allah'ın adı ile hareket eden; şakîlerin şerrinden kurtulup hâcâtını tedarik edebilir deniliyor. Besmele çekip, dua etmeme rağmen patronumun taahhüt ettiği maaşı bile isteyemiyorum. Nasıl düşünmeliyim?

 41. Besmele nedir? Kainatta cereyan eden hadiseler arasında bir bağ mıdır, bir kalıp mıdır; insandaki sayısız cihazları çalıştıran elektrik gibi midir?..

 42. Besmeleye “İslâm nişanı” deniliyor. Acaba diğer dinlerde besmele yok muydu?

 43. Birinci Söz ve On Dördüncü Lem'a'nın İkinci Makamı'nı ele alırsak, özet olarak ne söylenebilir?

 44. Birinci Söz'de "Bismillah her hayrın başıdır." deniliyor. Bazen besmeleyle başladığımız işlerden hayır görmediğimiz de oluyor; bunu nasıl yorumlarsınız?..

 45. Birinci Söz'de anlatılan; Allah'ın ilmi ve kudretini anlıyorum fakat "cebren" kelimesinin kullanılmasını anlayamadım. Yani zorla mı demek isteniyor?

 46. Birinci Söz'de deniliyor ki; "Bir çadıra girse, o nam ile hürmet görür." Burada bahsi geçen çadır, hakikatte ne oluyor, neye işarettir?

 47. Birinci Söz'de geçen zikir, fikir, şükür meselesini, sadece yiyecek gibi nimetler için mi anlamak gerekir?

 48. Birinci Söz'de geçen, "nihayetsiz aczin ve fakrın" deniyor. Acz ve fakrımız nelerdir? "...Ta bütün kainatın dilenciliğinden kurtulasın" sözünden ne anlamalıyız?

 49. Birinci Söz'de geçen, kâinatın dilenciliği ifadesi ile Hakim-i Ezeli ve Malik-i Ebedi, ifadelerini izah eder misiniz?

 50. Birinci Söz'de Geçen, Katıu't-Târik İfadesini İzah Eder misiniz?

Yükleniyor...