"Her bir zerre, mebde-i hareketinde, lisan-ı hâl ile 'Bismillâhirrahmânirrahîm' der." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zerre, kainatın en küçük maddesi ve yapı taşına denir. Bugün buna atom ya da atom altı parçacıklar, diyorlar. Herhangi bir atomun bir adım atması ya da bir hareketi bütün kainatın intizam ve ahengi ile ilgilidir. Yani atom hareket ederken, bütün kainatın sistemini bilir bir ilme, görür bir göze sahip olması gerekiyor. Zira atacağı adım ya da hareket bir plan ve program içinde bütün kainat ile ilintilidir.

Mesela; insan bünyesinde çalışan bir hücre, çalıştığı azanın genel sisteminden bağımsız hareket edemez; o azanın çalışma sisteminde uyumlu hareket etmesi gerekir. Aynı şekilde aza / organ da vücudun genelinden bağımsız hareket edemez, vücudun genel sistemine uyumlu hareket etmesi gerekir. İnsan vücudu da zincirleme bir şekilde kainatın genel sisteminden bağımsız değildir vs.

Öyle ise, atom ile kainat doğrudan ve dolaylı birbirleri ile bağıntı içindedirler. Şimdi atomun bu mükemmel komple hareket tarzını izah etmek için, ya "Atomun bütün kainatı bilen bir ilmi ve gören bir gözü ve hükmeden bir kudreti var." diyeceksin ya da "Atom, her şeyin sahibi ve maliki olan Allah’ın bir askeri bir memurudur." deyip Onun adı ile hareket ediyor, diyeceksin.

İşte zerre, mana-yı ismi ciheti ile yani Allah’tan bağımsız kendi başına hareket eder demek, bir adım bile atması imkansız iken, -zira adım kainat ile alakalı ve uyumlu olmak zorunda- mana-yı harfi ciheti ile yani Allah’ın memuru ve askeri ciheti ile bütün kainat ile irtibat ve uyum kurabiliyor demektir.

“Her bir zerre, mebde-i hareketinde, lisan-ı hâl ile 'Bismillâhirrahmânirrahîm' der." cümlesinin manası da bu anlama geliyor. Yani zerre Allah’ın adı ile hareket ederse yani besmele ile işe başlarsa, her şey ona açılır her sebep ona itaat eder her nesne ona rehberlik eder demektir. Yoksa o şuursuz, cansız ve cahil hali ile bir adım bile atması mümkün değildir. Bu, zerre için geçerli olduğu gibi diğer sebepler için de geçerlidir.

Özetle, Allah’ın adı ile hareket etmeyen hiçbir sebep bir işte muvaffak olamaz, adım bile atamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...