"Amele ve tâate muvaffak olamayan azaptan korkar, ye’se düşer." Nurlarla meşgul olduğum halde bende ümitsizlik var; yeis ve ucbu biraz daha açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yeis, kişinin kendi hakkında cehennemini garanti görmesi iken, ucub, kişinin kendi hakkında cennetini kesin bilmesidir. Bir başka ifadeyle, yeis "Allah’ın rahmetinden ümit kesmek" iken, ucub "Allah'ın azabından kendini emin sanmak"tır.

Bu sebeple yeisi sadece amelde muvaffak olamama olarak görmemek gerekiyor. Bazı insanlar amelde gayet başarılı olmasına rağmen ümitsizlik girdabına düşebilir.

Bu yüzden yeis hastalığının ilacı şu ayet-i kerimedir:

“De ki: Ey (günah işleyerek) kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlayıcıdır. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan ve esirgeyendir.” (Zümer, 39/53)

Ucub hastalığında yeisin zıddı bir durum söz konusudur. Burada kişi İslâm’ı elden geldiğince yaşamış, ancak bu ilâhî ihsanı kendi nefsinden bilerek başkalarına karşı üstünlük davasına kalkışmış ve cennetini garanti görme hastalığına tutulmuştur.

Bu hastalıktan kurtuluş reçetesi de Mesnevî-i Nuriye’de şöyle ifade edilmiştir:

“A’mâle güvenmek ucbdur. İnsanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemâlât ve iyiliklerde hakkı yoktur; mülkü değildir, onlara güvenemez."

"Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eser-i san’atı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakîta olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için, yere atılmış da insan almış değildir. Ancak, o vücut, hâvi olduğu garib san’at, acip nakışların şehadetiyle, bir Sâni-i Hakîmin dest-i kudretinden çıkmış kıymettar bir hane olup, insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan, ancak bir tane insana aittir.”(1)

Bu noktada Kur’an’daki şu ilahi ikaza kulak vermek, kurtuluşun yolunu açacaktır:

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her kötülük de nefsindendir...” (Nisâ, 4/79)

Yani insan iyiliği Allah’tan, kötülüğü ve fenalığı nefsinden bilirse, gurur ve ucub gibi manevi hastalıklara yakalanmaz.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Dört çeşit hastalıktan birincisi olan “Yeis” hakkında bilgi verir misiniz?
- Dört çeşit hastalıktan ikincisi olan “Ucub” hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...