Asar-ı Bediyye, Sözler ve Kastamonu Lahikası'nda geçen "Lemeat"ların farklı olmasının sebebi ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem gördük ki, bu Lemeat, Risale-i Nur'un mühim bir kısmının çekirdekleri, tohumları hükmünde gayet güzel vecizelere ve hiçbir edibin ve mütefekkirin muvaffak olamadığı bir tarzla sehl-i mümteni gibi taklit edilmez büyük bir hakikat-i içtimaiyeyi küçük bir vecizede ve manzum bir kitabı, mensur gibi, aynı nesirli bir kitap gibi, hiç nazmı hatıra getirmeden kolayca okunacak bir tarzda bulunması, otuz yedi sene evvel Ramazan-ı Şerifin yirmi gününde hergün bir iki saat iştigaliyle bir tarzda koca bir kitap kadar uzun, bir nevi mesnevî yazılması ve içinde yirmi yerde, bir ihtar-ı gaybiye nevinde haber verdiklerinin otuz kırk sene sonra aynen meâli çıkmış gibi o noktalara elimize geçen bir nüshada işaret koyduk. Gösteriyor ki, bu Lemeat, Risale-i Nur'un bir müjdecisi ve fihristesi ve bir fidanlık nümunesidir kanaatimiz geldi."(1)

Lemeat, Otuz İkinci Mektup olup 1921 yılında yazılmıştır. Hakikat Çekirdekleri'nin nazım ve nesir arası bir izah ve şerhi gibidir. Risale-i Nurlar ise her ikisinin en kapsamlı izahat ve şerhidir.

Üstadımız 1950'li yıllarda tüm eserlerini yeniden gözden geçirip, bugün elimizde bulunan "Risale-i Nur Külliyatı"nı bizzat oluşturmuştur. Eski ve Yeni Said dönemi eserlerini gözden geçirerek, bazı değişiklikleri bizzat kendisi yapmıştır.

Lemeat'ın aslı Asar-ı Bediyye'deki kısmıdır. Nüshalara dikkat edilse, Asar-ı Bediyye'de bulunan Lemeat bölümü, Sözlerdeki Lemeat'ten daha kapsamlı, Sözlerdekinin de Kastamonu Lahikası'ndakinden daha kapsamlı olduğu görülecektir.

Üstadımız bizzat yeterli gördüğü kadarını Sözlere ekletmiş, oradakinden de yine kendisinin uygun gördüğü kısımlar Kastamonu Lahikası'na eklenmiştir. Bunun hikmeti konusunda elbette teviller yapılabilir; ancak en selametli yol, "müellif-i muhteremin kendi tasvibi" demektir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (42. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...