Bediüzzaman Said Nursi'nin Afyon hapsi, öncesi ve sonrası ile ilgili bilgi verir misiniz? Yanında kimler vardı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri 1948 yılının başında, kış mevsiminin en şiddetli olduğu günlerinde ellerine kelepçe vurularak, Afyon'da tevkif edilmiştir. Emirdağ’ından on beş kişi kadar talebesiyle beraber Afyon'a götürülmüştür.

Afyon'da eskide olduğu gibi mukaddem Nur talebeleri değil, daha çok yeni genç talebeler hapse sokulmuştur. Çünkü burada hedef Üstad'ın bizzat kendisiydi. Toplam olarak Emirdağ’dan gelenlerle birlikte Isparta, Kastamonu, İstanbul, Konya, Balıkesir, Kütahya, Aydın ve Afyon'dan kırk sekiz masum yüzde doksanı genç olarak Afyon hapsine atılmıştır.

Muazzez Üstadımız bunu On Beşinci Rica'da uzunca anlatmaktadır. Tutuklananlardan kimisi iki ay, kimisi bir ay, bazıları da bir hafta kadar hapiste kalıp çıkmışlardır.

Mazlumlardan otuz kadarı, gayr-ı mevkuf şekilde ağır cezada muhakemeleri devam etmiş, diğerleri ise; mevkuf olarak mahkemeleri sürmüştür. Bunlar ise, on yedi kişidir. Bu on yedi kişi Üstad'ın ülfet ettiği mukaddem Nur talebeleridir.

Gençler ve yeniler bir iki ay içerisinde tahliye edildiler.

Üstad’la beraber uzun süre tevkif edilip, hapiste Üstad'ın yanında kalan talebeleri ise, on yedi kişidir. Bunlar; beş kişi Çalışkan ailesinden olup diğerleri ise; Mustafa Acet, Hıfzı Bayram, İbrahim Edhem Talas, Hüsrev Ağabey, Burhan Çakır, Tahiri Ağabey, Mustafa Usman, Sabri Halıcı, Mehmet Feyzi Pamukçu, Ali Akdağ, Refet Barutçu, Ahmet Feyzi Kul ve Rıfat Filizel ağabeylerdir.

Üstadımız genellikle bu ağır imtihanlarda zayıfların, fakirlerin, yenilerin, ızdırap ve çile çekmesinden rahatsız oluyordu.

Hatta bir defasında mahkeme heyetine, “Bunların müsebbibi benim, eğer bir mesuliyet varsa, bunlar masumdur. Dolayısıyla bütün cezayı mümkünse bana vermelisiniz.” anlamında talepte bulunmuştur.

Afyon hapsi çok ciddi ve ağır şartlarda cereyan ettiği için, belki de Üstadımız, yenilerin ve gençlerin tahliyesine, eskilerin ve tahammüllülerin hapiste kalmasını arzu etmiş olabilir.

Mevkuf olan ağabeylerle beraber Üstadımız bir yıla yakın Afyon hapishanesinde kalmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...