"Risale-i Nur’u gaye-i hayat edinen bir Nur talebesi, yüz adam kuvvetinde olduğu ve yüz nâsih kadar iman ve İslâmiyete hizmet ettiği, ehl-i hakikatçe müsellem ve musaddaktır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman Hazretlerinin bu kutsi Kur’an ve iman davasını bütün dünyaya taşıyan talebelerinin -eskiden dinsiz ve zındıklar tarafından verilen her türlü sıkıntı ve cezaya rağmen- bu fedakarlıkları, bu direnç ve sebatları, şüphesiz imanlarının sağlamlığından gücünü alıyor. Kuvvetli bir iman meselesinden sonra Üstad'ın amellerin ruhu ve esası olarak gördüğü ihlas üzerine durması ve hatta bunu iman hakikatlerinden de daha çok önemsemesi, Nur talebelerinin böyle bir mücahede ruhuna kavuşmasına vesile olmuştur. Bundan sonra bütün peygamberlerin ortak vasfı olan "ecri ve sevabı sadece Allah'tan istemek ve dilemek" dediğimiz "Nas'tan istiğna" yani hizmet-i imaniye karşılığında insanlardan bir şey istememe esasını ve düsturunu yerleştirmesiyle bu ruhu daha da sağlamlaştırmıştır.

Üstad’ın talebelerinin mahkemedeki müdafaalarını gören her vicdan sahibi, bunu teslim edecektir. Numune olarak Zübeyir Ağabey'in, mahkemeye karşı söylediği uzun bir savunmasından kısa birkaç sözünü burada dillendirmekte fayda vardır:

“Biz Risale-i Nur talebeleri; iman ve İslâmiyet hizmeti uğrunda zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit, hapishane köşelerinde veya darağaçlarında ölmeği, istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü hürriyet, hakikatı istibdad-ı mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmet-i Kur'aniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanede şehid olmayı büyük bir lütf-u İlahî biliriz.”

“Büyük bir Üstad’ın eserlerinden müstefid olmayı lütuf buyuran Cenâb-ı Hakk’a hamd ve senâlar ederim. İman, İslâmiyet dersi alarak büyük faidelere nâiliyetime sebep olan bir Üstad'a, bütün ruh u canımla medyunum. Senelerden beri sıkıntılar içerisinde eser yazarak gençliğimizi komünizm yemi olmakla ebedî haps-i münferitliğe mahkûm edilmekten kurtaran bir müstakîm Üstad için senelerce dünya hapsinde kalmaya hazırım.” (Afyon Hapsinde Mevkuf Konyalı Zübeyr Gündüzalp)(1)

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...