Sözler kitabının arkasında, Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in verdiği konferans var. Bu konferans Üstad'ın zamanında mı yapılıp kitabın arkasına konmuştur, yoksa Üstat'tan sonra mı eklenmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhterem Ömer Özcan Ağabey'den aldığımız yazılı bilgi şu şekildedir:

Sözler kitabı yeni harflerle Hazreti Üstad'ın vefatından 3 sene evvel, 1957'de Üstadımızın tashihinden geçirildiği şekliyle Ankara'da Tab edilmiştir.

Sözler'in sonunda neşredilen Konferans'la ilgili Hz Üstad'ın en ufak itirazı olmamıştır. Yanındaki ve yanında olmayan hiçbir ağabeyden itiraza dair bir nakil olmadığını biliyorum. Yüzlerce ağabeyle mülakatım var.

Bediüzzaman'ın bilgisi dışında Sözler'e konulduğu iddiası, Üstadı acz ile itham etmek manasına gelmez mi, gelir. Böyle bir şey olabilir mi, olamaz. Üzerinde titrediği eserlerinin rızası dışında müdahalesine Bediüzzaman'ın müsaade etmesi mümkün mü, söz konusu bile olamaz.

1957'de tab edilen Sözler kitabından arşivimde 3 adet bulunuyor. Bunlar ilk baskıdır ve o tarihte Üstad Hazretleri de hayattadır.

"Ağabeyler Anlatıyor" kitaplarımda birkaç ağabeyden Üstadı ziyaret ettikleri sırada Konferans kitabını getirtip okuttuğuna dair nakil kayıtlar mevcuttur, ilgili kısımları arz ediyoruz:

"Daha sonra Üstad, Konferans kitabını istedi. Kitabın içinde Ankara’ya Başbakana, Reis-i Cumhura yazılmış mektuplar vardı. Onları Sungur Ağabey okuyordu." (bk. İbrahim Tütüncü)

"Üstadımız, Hüsnü Ağabeye, 'Üniversite talebelerinin Konferans kitabını da (o zaman daktilo ile yazılmıştı) Kâmil'e verelim. Götürsün, kardeşim Abdülmecid'e versin. Acele Arapçaya tercüme etsin, bize göndersin. Arabistan'a göndereceğim.' dedi." (bk. Kâmil Acar)

"Rahmetli Tâhirî Ağabey, Ceylan Ağabey, Bayram Ağabey, Sungur Ağabey, Hüsnü Bayram Ağabey Üstad'ın odasına geldiler. Üstadımız 'Zübeyr’i çağırın.' dediler. Zübeyr Ağabey geldi ve Üstad Hazretleri Zübeyr Ağabeye Konferanstan 40 dakika kadar ders okuttu, sonra bize döndü 'Bunlar benim 20 senelik talebem, sizi de 20 senelik talebeliğe kabul ediyorum.' buyurdular." (bk. İbrahim Okur)

"Mustafa Ezener Ağabey Mersinde Gençlik Rehberini bastırmış; Antalya’da İleri matbaasında Hutbe-i Şâmiye basılmış; İstanbul’da Zübeyr Ağabey’in Konferansı teksir edilmiş; Samsun’da Büyük Cihad matbaasında da Küçük Sözler basılmıştı." (bk. Muzaffer Arslan)

"Üstad, müstakil basılmış geniş boyutlu bir 'Konferans Kitabı' getirtti. Oradan Reis-i Cumhura ve Başvekile gönderilen mektuptan ikinci vesileyi Sungur Ağabeye okuttu. Bu mektupta Üstad, Şark Üniversitesinin ehemmiyetinden bahsetmektedir." (bk. Rasin Tekeli)

Muhterem Necmeddin Şahiner ile yapılan istişarede ise özetle şu bilgilere ulaşılmıştır:

1950 tarihinin son baharında, Ankara Üniversitesi'nin mescidinde Zübeyir Ağabey tarafından verilmiş olan bu konferans, Üstadımızın tensibiyle Külliyat'a konmuştur. Şöyle ki:

Bu konferansın asıl metni, Üstad'ın eline geçer, Üstad metni okur. Zübeyir Ağabey geldiğinde, Üstad kendisine, "Bu metni kim yazdı?" diye sorar. Zübeyir Ağabey cevap olarak, "Üstadım, Ankaralı bir Nur talebesi yazdı." der. Bunun üzerine Üstadımız, "Hayır hayır, bunu Risale-i Nur'un bir kurmayı yazmıştır." der ve Külliyat'a ilave edilmesini ister.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...