Block title
Block content

"Biz millet-i Osmaniye erkeğiz." Üstad bunu hangi ölçüye göre söylüyor, Avrupa bu halde kadın mı oluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Geniş ve muşa'şa' olan yeni hürriyet-i şer'iyeye adem-i liyakat -zira çocuğa geniş olmaz- şanlı olan ittihad-ı millîyi bozulmuş ve müteaffin olan hâlât ile fena bir hastalığa hedef edecektir. Zira ehl-i takvâ ve vicdanın tefsiri böyle değil. Mezhebi de muhalif olacaktır. Biz millet-i Osmaniye erkeğiz. Kamet-i merdane-i istidad-ı milliyemize kadınların libası gibi süslü sefahet ve hevesat ve israfat yakışmıyor. Binaenaleyh, aldanmayalım."(1)

Avrupa’nın medeniyet ve özgürlük anlayışı, insanın heva ve hevesine hitap ettiği ve genelde de iç ve ahlak güzelliğinden çok dış ve fantezi güzelliğine odaklandığı için, "süslü kadın elbisesi"ne benzetiliyor. İslam medeniyet ve özgürlük anlayışı ise, inanç ve ahlaka önem verip nefis ve hevese gem vurduğu için, erkeğe teşbih ediliyor.

Bu tarz müteşabih ifadelerin zahiri manasına bakılmaz arkasındaki ince mesaja dikkat kesilmek gerekiyor. Kadının süslü elbisesi Batı medeniyetini erkeğin zahiren sönük ama içindeki sağlam ve güçlü kişiliği ise İslam medeniyetini simgeliyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, Hürriyete Hitap.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...