"Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi?" Beşinci suali izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci sual: Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi?"(1)

Osmanlı döneminde, meşrutiyet adı altında baskı ve saltanat devam ediyor ve bu eleştirilince de meşrutiyet aleyhinde zannediliyor. Önemli olan şekil değil, içeriktir. Şekil güzel; lakin içerik çirkin ise tenkit edilebilir. Tenkit edenleri sindirmek için baskı yapmak, topluma fayda değil, zarar getirir. Zira alim ve aydınlar toplumun öncüleri ve akılları mesabesindedir.

Üstad Hazretleri "Maddi baskılar fikir adamlarını sindiremez. Lakin toplumun bölünüp parçalanmasına ivme kazandırır. Öyle ise sizin baskı ve cebir kullanmanız beyhude ve zararlı bir ameliyedir." diyerek, o zamanın idarecilerine yol gösteriyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...